Aktualności

Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia

Data publikacji 26.04.2024

Dziś, tj. 26.04.2024r. zakończyły się dwudniowe warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji, wobec ochrony praw podstawowych, które są jednym z elementów projektu pod nazwą " Integracja dla bezpieczeństwa - międzynarodowa współpraca w zakresie praw podstawowych". Warsztaty organizowane były przez Komendę Wojewódzką w Szczecinie. Wzięli w nich udział partnerzy projektu, zaproszeni goście oraz kadra kierownicza zachodniopomorskiego garnizonu. Prelegenci w wystąpieniach podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w walce z handlem ludźmi i przestępczością zorganizowaną.

Warsztaty otworzył insp. Przemysław Domagała - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, który powitał zaproszonych gości. W dwudniowych warsztatach uczestniczyli  insp. Robert Sielski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, dr Marek Jasztal - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. nadinsp. w st. spocz. Tomasz Trawiński, a także insp. Robert Frąckowiak - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz mł. insp. Mariusz Wiśniewski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Z ramienia Komendy Głównej Policji gościliśmy Panią mł. insp. Monikę Sokołowską - Naczelnika Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji .
Wśród zaproszonych gości byli również mł. insp. Przemysław Sołtys - Naczelnik Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, mł. insp. Ryszard Jesiołowski- Naczelnik Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także insp. Piotr Makuch – Komendant Miejski Policji w Szczecinie, insp. Sławomir Bober – Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie,  Marcin Berezowski oraz Łukasz Błogowski – prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz przedstawiciele Zachodniopomorskiego, Urzędu Wojewódzkiego, który jest partnerem strategicznym w naszego projektu: Pan Paweł Wegner - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej wraz z pracownikami , Pani Monikę Trojanowską - Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaproszenie przyjęli: Pan Mariusz Sikora – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych.  Straż Graniczną reprezentował ppłk Wojciech Michalik - Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie oraz komandor ppor. SG dr Robert Mroczek - Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Śledczego Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Przedstawicielami Uniwersytetu Szczecińskiego byli Pani Profesor Anna Kosińska – z Wydziału Prawa i Administracji US , Pani Profesor Luiza Wojnicz-Smal z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US, insp. w stanie spoczynku dr. Piotr Ostrowski oraz Pan Tomasz Wojciechowicz z Działu Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych US. Przedstawicielem kolejnego partnera w naszym projekcie – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, był Pan Witold Drzażdżyński - Wiceprezydentem Sekcji Polskiej IPA. Ponadto zaproszenie na konferencję przyjęli także: Pan Piotr Gajewski z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Pani Małgorzata Szubert – Kierownik Działu Cudzoziemców Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, Pani Edyta Ślązak -  Zastępca Kierownika Działu Cudzoziemców Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Pani Karolina Bajer-Surówka i Pan Dawid Wieczorkiewicz z Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W warsztatach uczestniczyła także kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Pani Ewa Maślana– Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i równocześnie manager projektu pod nazwą „Integracja dla bezpieczeństwa - współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” wskazała na cel realizowanego programu, podnoszenie świadomości na rzecz praw podstawowych, handlu ludźmi i nielegalnej migracji. Zwróciła również uwagę na promowanie takich wartości jak równość, tolerancja i poszanowanie praw człowieka.

Uczestnicy dwudniowych warsztatów mieli okazje wysłuchać bardzo interesujących wystąpień. Zaproszeni prelegenci podzieli się swoimi doświadczeniami, metodami i informacjami o nowych technologiach , które wykorzystują w kontekście praw podstawowych wykorzystywanych w walce z przestępczością zorganizowaną, w tym handlu ludźmi i nieregularnej migracji.

Podczas warsztatów swoje wystąpienia zaprezentowali: dr Marek Jasztal – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,dr Piotr Ostrowski - adiunkt Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, mł. insp. Monika Sokołowska – Naczelnik Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komedy Głównej Policji,dr hab. prof. US Anna Magdalena Kosińska – profesor Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Prawa i Administracji, specjalistka w dziedzinie migracji i praw człowieka, Ewa Maślana – Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,kmdr ppor. SG dr Robert Mroczek – Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno- Śledczego Morskiego Oddziału Straży Granicznej,Karolina Bajer-Surówka – Starszy Inspektor Wojewódzki Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Dawid Wieczorkiewicz – Starszy Inspektor Wojewódzki Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,podinsp. Edyta Haszczak – Kierownik Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,dr hab. n. med. Andrzej Ossowski – Kierownik Katedry Medycyny Sądowej i Zakładu Genetyki Sądowej PUM w Szczecinie, mł. insp. Grzegorz Sudakow – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz mł. asp. Konrad Szelest – specjalista Zespołu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. Ochrony Praw Człowieka.

"W ramach realizowanego przez KWP w Szczecinie projektu  podejmowane są  działania mające na celu wzmacnianie współpracy organów ścigana (Policji, Straży Granicznej i Prokuratury) oraz innych uczestników systemu przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi. W niniejszych założeniach projektowych ważną rolę odgrywają także działania nakierowane na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji wszystkich uczestników systemu, którzy są właściwi i odpowiedzialni zarówno za ściganie przestępstwa handlu ludźmi, jak i identyfikację oraz wspieranie jego ofiar."

 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
 • Warsztaty z zakresu handlu ludźmi i nieregularnej migracji , wobec ochrony praw podstawowych - wyzwania i doświadczenia
Powrót na górę strony