Adaptacja zawodowa na terenie powiatu białogardzkiego - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Adaptacja zawodowa na terenie powiatu białogardzkiego

Data publikacji 22.10.2016

Białogardzką Komendę Powiatową Policji ponownie wspierają policjanci adaptacji zawodowej, którzy pełnią służbę na terenie powiatu białogardzkiego. Mundurowi patrolując ulice naszego miasta oraz powiatu białogardzkiego, przyczyniają się do poprawy i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Jest to jeden z etapów adaptacji zawodowej w służbie przygotowawczej, gdzie po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego, policjanci delegowani są do czasowego pełnienia służby w oddziale prewencji Policji, albo w samodzielnym pododdziale prewencji Policji.


Policjanci adepci w Białogardzie kierowani są przeważnie w miejsca zagrożone, w rejony gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. Monitorują rejony parków, placów zabaw, szkół, ogrodów działkowych. Służby przez nich pełnione, odbywają się w systemie zmianowym, głównie w godzinach popołudniowych i nocnych, w większości w patrolach pieszych.


Jednym z zadań realizowanych przez policjantów adeptów jest ujawnianie sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców, w tym reagowaniem na parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych. Jednak niejednokrotnie adepci zatrzymują również sprawców przestępstw oraz osoby poszukiwane.


Dodatkowi policjanci, którzy pełnią służbę adaptacyjną, patrolując ulice miasta oraz powiatu białogardzkiego, przyczyniają się do poprawy i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

mł.asp. Anna Kakareko / IK