Aktualności

„ZNICZ” 2016 - porady nie tylko drogowe

Data publikacji 27.10.2016

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku, wielu z nas zdecyduje się na pokonanie setek kilometrów, aby w ten szczególny czas odwiedzić groby bliskich. Dużego natężenia ruchu należy spodziewać się zarówno przy cmentarzach jak i na drogach całego kraju.

Dziś w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyła się konferencja  z udziałem: Pana Marcina Charęzy Kierownika zespołu ds. organizacji ruchu Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz szefa zachodniopomorskiej drogówki mł. insp. Grzegorza Sudakowa i  podinp. Dariusza Zajdlewicza - Naczelnika Wydział Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie.   Konferencja poświęcona  była omówieniu działań Policji zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko w okolicach cmentarzy.

Tegoroczne działania "ZNICZ" rozpoczną się w piątek, 28 października i trwać będą do środy 2 listopada. W ich trakcie na drogach województwa pojawi się zdecydowanie więcej patroli zachodniopomorskiej drogówki.   

Czasowa organizacja ruchu związana z dniem Wszystkich Świętych (mapki):

etap I  - 29-30.10.2016 r.

etap II - 31.10.2016 r.

etap III - 01.11.2016 r.

etap IV - 31.10.2016 r. Szczecin Dąbie

KMP Szczecin

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:

Wprowadzenie organizacji ruchu od dnia 29 października 2016 r. od godziny 08:00 przewidziane jest dla niżej wymienionych ulic:
Ul. Karola Miarki, ul. Piękna (wprowadzenie ruchu jednokierunkowego), ul. Ku Słońcu (w zakresie umieszczenia zakazów zatrzymywania z czasowym  wyłączeniem pojazdów zaopatrzenia, przeniesienia postoju Taxi na ul. Piękną, wyłączenia drogi dla rowerów),
Ul. Mieszka I (zamknięcie dodatkowych pasów do skrętu w prawo i lewo w obrębie skrzyżowań z ul. Milczańską i ul. Białowieską, wprowadzenie ograniczeń dotyczących dopuszczalnej prędkości oraz wygrodzenia pasów dzielących jezdnię).

Wprowadzenie organizacji ruchu od dnia 31 października 2016 r. od godziny 6:00 w obrębie ulic: Goleniowska, Bośniacka, Czarnogórska, Jugosławiańska, Kostrzyńska, Rumuńska, Toruńska.
Wprowadzenie organizacji ruchu od dnia 31 października 2016 r. od godziny 10:00 w zakresie wyłączenia z ruchu południowej jezdni ul. Ku Słońcu.
Wprowadzenie organizacji ruchu od dnia 1 listopada 2016 r. od godz. 6:00 w zakresie wyłączenia z ruchu północnej jezdni ul. Ku Słońcu, ograniczeń w ruchu w ciągu ulic: Karola Miarki, Piękna, Santocka, Świerczewska, Zielonogórska oraz Dworska, Krzyw, Gajowa, Pl. Słowińców oraz pozostałych ograniczeń w ruchu w ciągu ul. Poległych, Wzgórze i Pokoju.
Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu od dnia 01 listopada 2016 r. od godziny 22:00 do dnia 02 listopada 2016 r. do godziny 05:00.
    W zależności od natężenia ruchu, przywrócenie stałej organizacji ruchu może nastąpić w terminie wcześniejszym na wniosek Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
    Pozostałe informacje:
w dniach 29 – 30 października 2016 r. zaopatrywanie punktów handlowych w ciągu południowej jezdni ul. Ku Słońcu odbywać się będzie tylko w określonych godzinach, tj. 12:00 – 13:00 i 16:00 – 10:00, wyłącznie na czas 15 minut,
w dniach 31 października 2016 r. od godz. 10:00 i 1 listopada 2016 r. wjazd na południową jezdnię ul. Ku Słońcu będzie możliwy tylko na podstawie okazania przepustek wydanych przez ZUK,
w dniu1 listopada 2016 r. wjazd w ciąg północnej jezdni ul. Ku Słońcu tylko dla mieszkańców posiadających udokumentowany adres zameldowania,
zmiany organizacji ruchu w Szczecin – Dąbiu nastąpią 31 października 2016 r. od godz. 6:00.
zmiany organizacji ruchu w Szczecin – Zdroje nastąpią 1 listopada 2016 r. od godz. 6:00 (zamknięcie ul. Poległych od ul. Walecznych do ul. Cedrowej).

Objazd drogi krajowej Nr 10.
Zostaną wprowadzone objazdy drogi krajowej Nr 10 na następujących trasach:
Piastów – Mieszka I – Rondo Uniwersyteckie – Krakowska – Europejska;
Europejska – Krakowska – Rondo Uniwersyteckie – Mieszka I – Piastów.

KMP Koszalin

Droga krajowa Nr 11, Koszalin, Cmentarz ul. Gnieźnieńska. Wprowadzenie organizacji ruchu  od dnia 29 października 2016 r. od godz. 6:00 przewidziane jest dla niżej wymienionych ulic:
ul. Gnieźnieńska od ul. Diamentowej do ul. Komunalnej jeden pas ruchu, strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h,
ul. Kamieniarska zakaz ruchu, wjazd od strony ul. Strażackiej i wyjazd w ul. Gnieźnieńską dozwolony dla pojazdów MZK.
Wyznaczono miejsca parkingowe na ul. Gnieźnieńskiej od ul. Diamentowej oraz po obu stronach ul. Paderewskiego.

KMP Świnoujście
W okresie 31 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r. ul. Karsiborska zamknięta dla ruchu od ul. Grunwaldzkiej do Nowokarsiborskiej, parking przy stacji paliwowej, na terenie cmentarza jest wyznaczony parking dla pojazdów, regulacja i nadzór przez policjantów KMP Świnoujście, utrudnień nie przewiduje się,

Pozostałe jednostki Policji.

KPP Police
droga wojewódzka Nr 114, wybudowany nowy parking na wysokości cmentarza oraz istniejący parking przy budynku Starostwa Powiatowego w Policach. Parkowanie DW 114, Jasienica, parking leśny.

KPP Goleniów
m. Goleniów, ulica Przestrzenna, 1 listopada wyłączony spod ruchu odcinek na wysokości cmentarza, parkingi na drogach dojazdowych (bocznych).
m. Nowogard, wejście na teren cmentarza od trzech ulic: Cmentarna, Nadtorowa, Mickiewicza (drogi kat. gminne), ulica Cmentarna od 29.10.2016 r. godz. 12:00 do 01.11.2016 r. godz. 24:00 będzie ulicą jednokierunkową.

KPP Białogard
ulica Szosa Połczyńska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 163 w m. Białogard, wyznaczone miejsca dla pojazdów w rejonie cmentarza, miejsc postojowych około 50 – 60 sam. Osobowych, dodatkowo na ulicy Krakowskiej jest możliwość zaparkowania pojazdów (droga kategorii gminna). Ponadto w tylnej części cmentarza istnieje możliwość zaparkowania pojazdów ok. 150 pojazdów.

KPP Wałcz
droga krajowa Nr 10 w m. Wałcz, wylot w kier. Szczecin, wyjazd z miasta, ulica Północna – cmentarz, cmentarz oddalony od K10 około 100 m. obok cmentarza zlokalizowany parking dla pojazdów, 200 miejsc, pozostałe pojazdy parkują na terenie leśnym, wyznaczonym dla tego celu. Skrzyżowanie ulicy prowadzącej do cmentarza z K10 na dwóch zmianach zabezpieczają policjanci WRD KPP Wałcz i ŻW, możliwe wystąpienie utrudnień w godzinach południowych na odcinku K10 od skrzyżowanie z ulicą dojazdową do cmentarza do ronda (skrzyżowanie z W163 w m. Wałcz – około 3 km). Na czas działań na drodze dojazdowej do cmentarza zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy;
droga krajowa Nr 22 w m. Wałcz, ulica Zdobywców Wału Pomorskiego, zaniechano pochówków od paru lat, w związku z tym występuje zmniejszony ruch pieszych i kołowy (cmentarz w likwidacji);
droga wojewódzka Nr 178, cmentarz komunalny, parkowanie pojazdów na poboczu drogi;

KPP Sławno
(dawny przebieg) drogi krajowej Nr 6 w m. Sławno (ulica Gdańska) z ulicą Działkową, zabezpieczone miejsca parkingowe dla pojazdów osób udających się na cmentarz, możliwość zaparkowania pojazdu na ulicy Racibora (około 40 m od cmentarza), udostępnione boisko spółdzielni mieszkaniowej;
na odcinku K6 przed m. Malechowo (na wysokości cmentarza) strona prawa wprowadzony zakaz wyrażony za pomocą znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”, droga wojewódzka Nr 203 w m. Pieńkowo, wyznaczony parking;

KPP Szczecinek
droga krajowa Nr 11 w m. Szczecinek (obwodnica miasta) ulica Słowiańska; w dniu 1 listopada – kierowanie ruchem przez policjantów ruchu drogowego KPP Szczecinek (dwa newralgiczne przejścia dla pieszych); miejsca parkingowe dla pojazdów osób udających się na cmentarz - teren udostępniony przez gminę vis a vis cmentarza, możliwość korzystania z parkingu obok rynku miejskiego, miejsc dla pojazdów – 1000, ponadto znajduje się parking na ul. Cieślaka na wysokości restauracji McDonald oraz miejsca parkingowe wyznaczone za przejazdem kolejowym na ul. Słupskiej;

KPP Kołobrzeg
droga wojewódzka Nr 102, ulica Świętego Wojciecha w m. Kołobrzeg, zmiana w organizacji ruchu – odcinek drogi jednokierunkowej (od 31.10 br. od godz. 15:00 do 02.11.br. do godz. 7:00), wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe dla pojazdów w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz przewożące te osoby;
na odcinku ulicy 6 Dywizji Piechoty (W102) wprowadzona zmiana w organizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu zakazu wyrażonego znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” i B-33 „ograniczenie prędkości” do 30 km/h.

KPP Pyrzyce
droga wojewódzka Nr 122 w m. Pyrzyce; ulica Mickiewicza, na 2 km odcinku ulicy Cmentarnej (droga kat. powiatowa) zmieniona organizacja ruchu. Na ul. Cmentarnej w okresie od 31 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r. obowiązuje zakaz ruchu z wyłączeniem służb porządkowych i osób prowadzących działalność gospodarczą. Na tej ulicy znajduje się teren przeznaczony do parkowania pojazdów – wjazd następuje od ul. Kościuszki.
droga wojewódzka Nr 106 m. Warnice, wystarczająca liczba miejsc parkingowych dla pojazdów. Dodatkowa możliwość skorzystania z parkingów 100 m od cmentarza koło remizy strażackiej i ośrodka zdrowia.

KPP Stargard
ulica Kościuszki zamknięta dla ruchu kołowego od „Kauflandu” do ul. Spokojnej, zmiana organizacji ruchu od 31.10.br. do 01.11.br., Nowy cmentarz znajduje się przy ul. Spokojnej i Giżynek. Czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w dniu 31 października 2016 r. w godz. 8:00 – 18:00 oraz w dniu 1 listopada 2016 r. w godz. 6:00 – 8:00.

 

                     
W celu ujawniania i dokumentowania popełnionych przez kierowców wykroczeń zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, użyte zostaną zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorem. Policjanci posłużą się także laserowymi miernikami prędkości. Badany będzie również stan trzeźwości kierujących.

Tak jak podczas każdych działań "ZNICZ", dużego natężenia ruchu należy spodziewać się zarówno w rejonie nekropolii jak i na drogach dojazdowych do miast. Dlatego, w miarę możliwości zalecamy korzystanie ze środków komunikacji publicznej. Jeżeli zdecydujemy się na wyjazd samochodem, pamiętajmy, że na drogach dojazdowych do cmentarzy, a także na niektórych ciągach komunikacyjnych zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.
    
Zwracajmy więc uwagę na znaki drogowe i nie jedźmy na pamięć. Pamiętajmy również o tym, że polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów i znaków drogowych!
    
Aby podróż wszystkim upłynęła bezpiecznie, przypominamy kilka podstawowych zasad, o których zawsze warto pamiętać:

 • Przed wyjazdem sprawdzamy stan techniczny pojazdu (ogumienie, hamulce, poziom płynów eksploatacyjnych)     
 • Pamiętamy o dokumentach (prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu i polisa OC)
 • Jeżeli wyruszamy w długą trasę, pamiętamy o uwzględnieniu przerw w podróży,
 • Sprawdzamy czy na drodze, którą wybraliśmy nie napotkamy na utrudnień.  Informacje na ten temat znajdziemy na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl.         
 • Za kierownicę siada wyłącznie osoba trzeźwa i wypoczęta - to ona odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich pasażerów,
 • Prędkość dostosowujemy do natężenia ruchu i warunków atmosferycznych - pamiętajmy: wolniej znaczy bezpieczniej,
 • W czasie podróży zapinamy pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewozimy wyłącznie w odpowiednich do ich wagi i wzrostu fotelikach lub siedziskach,
 • Dbamy o to, by przewożony bagaż był prawidłowo zamocowany, nie ograniczał widoczności  i nie przemieszczał się w pojeździe w czasie jazdy,
 • W trakcie postoju nie pozostawiamy w samochodzie wartościowych przedmiotów (laptopów, tabletów, telefonów komórkowych itp.), które mogą paść łupem złodzieja,
 • Parkujemy pojazd zgodnie z przepisami, w miejscach do tego wyznaczonych.

Zadbajmy o to, aby nasze auto nie blokowało wjazdu lub wyjazdu z drogi, bramy itp. oraz dostępu do wcześniej prawidłowo zaparkowanego pojazdu. Pamiętajmy, że samochody pozostawione w miejscach, w których jest to zabronione i utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt właściciela.

Apelujemy także do pieszych uczestników ruchu, aby korzystali z chodników,   a w przypadku ich braku - z pobocza. Przed wejściem na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność i przechodzić tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Przebieganie lub wychodzenie zza samochodu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność może zakończyć się tragicznie. Przypominamy także o obowiązku korzystania z odblasków, przez pieszych, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.            
Ponadto informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w dniu:
* 31 października  od godziny 18:00 do godziny 22:00,
* 1 listopada  od godziny 8:00 do godziny 22:00
obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

Oprócz zagrożeń spowodowanych wzmożonym ruchem, okres ten niesie ze sobą wiele innych niebezpieczeństw, na które warto zwrócić uwagę.  Pamiętajmy:
Żeby nie stać się ofiarą złodzieja:

 • nie zostawiaj samochodu w miejscach  nieoświetlonych, rzadko uczęszczanych;
 • parkuj samochód na parkingach strzeżonych, dozorowanych;
 • przed opuszczeniem samochodu sprawdź, czy nie pozostawiłeś w nim w widocznym miejscu torebki, bagażu, portfela, telefonu komórkowego czy dokumentów;
 • sprawdź zabezpieczenie pojazdu - czy został zamknięty, czy szyby zostały domknięte i nie są uchylone. Jeżeli posiadasz alarm - włącz go.

Kradzież kieszonkowa:

 • nie noś przy sobie większej ilości gotówki;
 • jeżeli musisz mieć przy sobie więcej pieniędzy, to nie trzymaj ich w jednej kieszeni lub portfelu. Porozkładaj je w kilku miejscach np. w wewnętrznych zamykanych kieszeniach;
 • nie noś przy kartach bankomatowych numerów PIN;
 • zwracaj uwagę na tzw. sztuczny tłok, unikaj go przy wsiadaniu do środków komunikacji miejskiej. Jeżeli masz torebkę przy sobie, to trzymaj ją blisko ciała i w zasięgu wzroku;
 • nie zabieraj ze sobą rzeczy niepotrzebnych.

 
Na cmentarzu:

 •  nie zostawiaj torebki, saszetki na ławce, przy nagrobku, nawet na krótką chwilę;
 • jeśli nie ma takiej konieczności, nie pokazuj, że masz telefon komórkowy;
 • trzymaj dziecko za rękę i nie pozwól, by zanadto się oddaliło, gdyż w tłumie może się bardzo łatwo zgubić;
 • włóż dziecku do kieszeni kartkę z numerem telefonu do siebie, z danymi umożliwiającymi szybkie odszukanie rodziców.

Apelujemy do wszystkich kierowców, aby pod żadnym pozorem nie wsiadali za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu, a do pasażerów, by nie pozwolili, by wiózł ich nietrzeźwy kierujący!

Rok wypadki Ranni Zabici
2014 15 23 0
2015 20 25 0

Zespół prasowy KWP w Szczecinie

Powrót na górę strony