Aktualności

„Dywersyfikacja dostaw źródeł energii jako podstawowy element bezpieczeństwa Państwa”

Data publikacji 24.11.2016

W dniach 23-25 listopada 2016 roku w Międzyzdrojach odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa „Dywersyfikacja dostaw źródeł energii jako podstawowy element bezpieczeństwa Państwa”. Organizatorami konferencji są: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. , Polska Grupa Energetyczna PGE S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Konferencja jest V edycją spotkań praktyków służb państwa, środowiska naukowego oraz przedstawicieli świata businessu energetycznego podczas, których następuje wymiana poglądów w obszarze bezpieczeństwa państwa.

W ramach konferencji omawiano następujące tematy:
-Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa energetycznego państwa w aspekcie geopolitycznym
-Przegląd ustawodawstwa antyterrorystycznego na przykładzie wybranych aktów prawnych
-Transport na rzecz bezpieczeństwa energetycznego
-Zagrożenie terrorystyczne na świecie
-Terroryzm indywidualny a obiekty infrastruktury krytycznej
-Współpraca transgraniczna w zakresie bezpieczeństwa Policji polskiej  i niemieckiej
-Założenia polityki energetycznej województwa zachodniopomorskiego

Uczestnicy konferencji uczestniczyli w ćwiczeniach antyterrorystycznych w ramach których sprawdzano współdziałanie  Policji, Państwowej Straży Pożarnej, służb morskich, wojskowych oraz administracji Państwowej i służb ochrony operatorów energetycznych.
Areną ćwiczeń był terminal LNG w Świnoujściu.

Wnioski po konferencji dotyczą konieczności wdrożenia następujących działań:
-wprowadzenia nowoczesnych mechanizmów zarządzania ryzykiem,
-poprawy procesu przepływu informacji pomiędzy służbami państwa a bussinesem energetycznym,
-poprawy efektywności energetycznej,
-wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
-dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej,
-rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
-rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii,
-ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko .

Dodatkowo określono, iż zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wymaga zaprojektowania i wdrożenia zarówno na poziomie prawnym jak i gospodarczym, mechanizmów zarządzania ryzykiem, które doprowadzą do eliminacji lub ograniczenia problemów występujących w czasie obecnym lub niepewności dotyczącej  przyszłości.

Zespół Prasowy KWP w Szczecinie