Zachodniopomorska Policja w trosce o dobro najmłodszych - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Zachodniopomorska Policja w trosce o dobro najmłodszych

Policjanci prowadzą działania profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, których celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa zarówno na problem zaniedbań oraz stosowanie przemocy wobec małoletnich. Współpraca różnych służb odpowiedzialnych za reagowanie w przypadku stosowania przemocy ma zapobiec cierpieniu najmłodszych.

 

  • 1
    1

 

Rodzina powinna dawać dzieciom przykład jak mądrze zachowywać się w codziennych sytuacjach i jak reagować w zdarzeniach kryzysowych. Rodzice i opiekunowie powinni kształtować pozytywne zachowania wśród swoich pociech. Jednak często okazuje się, że oni sami nie dają dobrego przykladu potomstwu. Często najważniejsze osoby w życiu dzieci podejmują agresywne zachowania i stosują przemoc zarówno wobec innych dorosłych,  jak i  wobec małoletnich. Sytuacja ta jest szczególnie niebezpieczna, kiedy  do tych zachowań dochodzi w domu, który powinien być dla wszystkich  azylem bezpieczeństwa.


Problem przemocy domowej nadal jest dla wielu tematem tabu a nie sygnalizowanie o jej istnieniu  utrudnia ściganie sprawców. Na przestrzeni ostatnich lat zjawisko przemocy domowej stopniowo się nasila. Konsekwencją tego jest wzrost liczby osób dotkniętych negatywnym oddziaływaniem tego zjawiska. Dane statystyczne wskazują, że największą liczbą osób pokrzywdzonych w wyniku doswiadczania przemocy ze strony najbliższych stanowią kobiety a drugą co do wielkości grupą są  dzieci do lat 13.


Pamietajmy, że sprawcy przemocy nad rodziną często też zaniedbują swoich bliskich. Policja jako organ ścigania dąży do ujęcia i ukarania sprawcy w wyniku prowadzonej interwencji  oraz podejmuje działania mające na celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i zapobiegania dalszym aktom przemocy.


W celu podniesienia efektywności działań Policji na rzecz ofiar przestępstw - w 2011 roku w Komendzie Głównej Policji opracowano "Policyjny Program Wspomagania Ofiar Przestępstw", który jest realizowany na terenie całego kraju i ma prowadzić do ograniczenia negatywnych doznań dla ofiar przestępstw.


Policja angażuje się w wiele inicjatyw mających charakter informacyjny oraz edukacyjny. Funkcjonariusze promują kampanie społeczne uwrażliwiające społeczeństwo  na problem przemocy domowej oraz dostarczające wiedzę, jak radzić sobie w przypadku jej doświadczania.


Jedną z nich jest Międzynarodowa Kampania pn. "Kocham.Nie biję", ktorej celem jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy i podnoszeniem społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie.


W ramach tej kampani funkcjonuje Telefon Zaufania dla Ofiar Dotkniętych Przemocą 0801 109 801, gdzie można zgłosić pilną interwencję lub chęć uzyskania pomocy interdyscyplinarnej.


Innym ważnym numerem jest  Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111,  przeznaczony dla  młodzieży i dzieci potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.


Zachodniopomorska Policja na swoim terenie równiez wdrozyła  w życie inicjatywę skierowaną do mieszkańców wojewodztwa zachodniopomorskiego uruchamiając Telefon Pomocowy o numerze 511 860 512, przeznaczony dla osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc a także dla zainteresowanych przeciwdziałaniem tego typu zjawiskom.


Wszystkie przekazywane informacje są sprawdzane i weryfikowane. Policjanci z naszego garnizonu organizują również debaty społeczne, których celem jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie z punktu widzenia przedstawicieli różnych środowisk, instytucji pomocowych oraz grup wiekowych.

Funkcjonariusze uczestniczą również  w szkoleniach dla pracowników socjalnych, oświaty, służby zdrowia, członków Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz służb interweniujących w przypadku ujawnienia przemocy w rodzinie. Podczas tego typu szkoleń pogłebiana jest wiedza na temat rozpoznania symptomów świadczących o stosowaniu przemocy wobec małego dziecka.

Pamietajmy, że w przypadku podejrzenia, że dziecko może być krzywdzone lub zaniedbywane wystarczy powiadomić służby powołane do dbania o bezpieczeństwo najmłodszych.


W pilnych przypadkach Policję,  w innych min.  pracownikow socjalnych, kuratorów sądowych, nauczycieli. Czasem jeden telefon może przerwać krzywdę , jaką doznaje bezbronne dziecko.

Nie badżmy obojetni - reagujmy. Każy sygnał o jakicholwiek nieprawidłowościach w rodzinie jest sprawdzany.


 Nie czekajmy,  aż dojdzie do tragedii.


Dziecko nie jest w stanie samo się obronić !!!