Zachodniopomorscy dzielnicowi uczą się języka migowego - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Zachodniopomorscy dzielnicowi uczą się języka migowego

Po raz kolejny Zachodniopomorska Policja i Oddział Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych realizuje inicjatywę na rzecz poprawy systemu świadczenia usług przez funkcjonariuszy naszego garnizonu na rzecz Głuchych. Przedsięwzięcie wprowadzane jest w ramach projektu " Dzielnicowy pomaga bez barier".

  • Zachodniopomorscy dzielnicowi uczą się języka migowego
    1

To już kolejni zachodniopomorscy stróże prawa, którzy po odbyciu warsztatów zdobędą umiejętności z zakresu podstaw języka migowego.   

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wspólnie z Oddziałem Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych, w ramach zadania publicznego pod nazwą "Prewencyjna rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym" realizuje projekt projekt "Dzielnicowy pomaga bez barier", który został dofinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Inicjatywa zakłada usprawnienie systemu świadczenia usług przez Policję w regionie na rzecz Głuchych poprzez upowszechnienie wiedzy na temat działań i możliwości uzyskania przez osoby pokrzywdzone pomocy bezpośrednio u dzielnicowego.
Na terenie województwa zachodniopomorskiego (Szczecin, Koszalin, Wałcz i Stargard)  przeprowadzone zostały  4 dwugodzinne prelekcje skierowane do Głuchych. Podczas tych spotkań  przekazane zostały informacje na temat  roli i zadań pełnionych przez dzielnicowych a także obszarów, w których dzielnicowy może pomóc.
 
W ramach tej inicjatywy 25 dzielnicowych z garnizonu zachodniopomorskiego uczestniczy w 40 godzinnych warsztatach , podczas których zdobywają umiejętności  z zakresu podstaw języka migowego, w tym słownictwa prawnego, jak również z zakresu zasad komunikacji z osobami niesłyszącymi   podczas warsztatów z języka migowego z Głuchymi.


Realizacja przedsięwzięcia zakończy się 31 grudnia 2016r. W ramach tej inicjatywy zostanie opracowany i opublikowany podręcznik multimedialny. W poradniku tym zostaną wykorzystane zapisy filmowe z zajęć warsztatowych ukazujące różne przykłady z działań interwencyjnych dzielnicowego, zgłoszone przez osoby Głuche i samych dzielnicowych.

Podręcznik ten za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  dotrze do dzielnicowych w całej Polsce.
Projekt " Dzielnicowy pomaga bez barier" został dofinansowany ze środków Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji.

plakat


Wydział Prewencji KWP w Szczecinie / Zespół Prasowy KWP w Szczecinie / IK