Aktualności

"Widzieć niewidzialne" - konferencja o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi

Data publikacji 15.10.2015

W związku ze zbliżającym się Europejskim Dniem Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowali konferencję pod nazwą "Widzieć niewidzialne".

 

 • konferencja o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi
  konferencja o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi
 • konferencja o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi
  konferencja o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi
 • konferencja o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi
  konferencja o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi
 • konferencja o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi
  konferencja o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi
 • konferencja o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi
  konferencja o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi
 • konferencja o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi
  konferencja o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi

 

Konferencja odbyła się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. W konferencji prasowej dotyczącej tego zagadnienia wzięli udział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, insp. Piotr Ostrowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, pani Anna Nowak - Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej oraz holenderscy Policjanci.

Spotkanie ma  charakter wymiany doświadczeń oraz informacji na temat aktualnej skali zjawiska i zagrożenia jakim jest handel ludźmi. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Policji holenderskiej i holenderskich organizacji pozarządowych.

Podczas planowanego spotkania nasi goście przedstawili najczęstsze formy przemocy ekonomicznej na terenie Holandii oraz omówili najczęstsze sposoby werbunku ofiar handlu ludźmi.

Przedstawili również rolę Policji holenderskiej i współpracujących z nią organizacji pozarządowych, ich procedury w przypadku stwierdzenia popełnienia przestępstwa oraz możliwe formy udzielenia pomocy obywatelom polskim.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy omówili nową aplikację EURES, która ma pomagać obywatelom polskim w poszukiwaniu pracy zarobkowej i uczciwej migracji finansowej.
Przedstawiciele służb mundurowych  w tym funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie oraz Wydziału Kryminalnego KWP omówili skalę zjawiska przestępczości na przykładzie konkretnych zdarzeń czy też interwencji.

Nadchodzący Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz nasze przedsięwzięcie jest z pewnością okazją do zwrócenia społecznej uwagę na problem.
W ramach tej kampanii przewidziane są spotkania ze studentami na temat handlu ludźmi. Najbliższe odbędą się jutro:

 • godz. 10.00 Uniwersytet Szczeciński ul. Krakowska,
 • godz. 12.00 Wyższa Szkoła Bankowa  ul. Wojska Polskiego,
 • godz. 16-18.00 Colegium Balticum ul. Mieszka I Szczecin

Jednocześnie przypominamy, że na podstawie " Krajowego Programu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013- 2015" w Wydziale do Walki z Handlem ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP utworzono ogólnie dostępną skrzynkę e- mailową handelludźmibsk@policja.gov.pl na którą są przesyłane informacje o zaobserwowanych symptomach tego procederu. Dodatkowo  uruchomiono telefon zaufania  664 974 934 służący do przekazywania informacji o zdarzeniach  mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi,  pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletnich.

Nadmieniam, że na stronie policji zachodniopomorskiej w zakładce http://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/prewencja-i-profilaktyk/zapobieganie-handlowi-l/65,Nie-stan-sie-towarem-i-nie-daj-sie-sprzedac.html  są wszelkie informacje na temat akcji informacyjnej pn. " Nie stań się towarem i nie daj się sprzedać".

 

Powrót na górę strony