Eko Obywatel

Projekt pn. „Eko Obywatel”

Projekt pn. „Eko Obywatel” – kampania edukacyjno-informacyjna sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Założeniem projektu jest realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej adresowanej do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Szczególną grupą odbiorców jednego z elementów kampanii będą uczniowie i młodzież szkół ponadpodstawowych.

Europejski Zielony Ład dopiero nabiera rozpędu, jednak jego założenia są bardzo ambitne. Do 2050 roku produkcja i konsumpcja w Unii Europejskiej mają stać się neutralne pod względem emisji CO2 i zrównoważone środowiskowo. Głównym punktem tej rewolucji jest stworzenie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli nastawionym na recykling i ponownie wykorzystanie zasobów. Nasza kampania, ma na celu wskazanie właściwej drogi mieszkańcom naszego województwa poprzez wdrożenie zasad ekologicznego trybu życia. Treść kampanii chcielibyśmy ukierunkować na zaznajomienie odbiorców z zasadami ekologii w życiu codziennym. Ekologiczny tryb życia ma zastosowanie w każdym obszarze naszego  funkcjonowania  -  to   codziennie   wykonywane   czynności   w   sferze   domowej i  na  przestrzeni  służbowej,  które  oddziałują  na   jakość naszego życia i w konsekwencji na planetę.

Ilość odpadów wokół nas jest już tak ogromna, że stały się one jednym z globalnych zagrożeń naszej planety. Dlatego konieczne są nasze zdecydowane działania w tej kwestii. Wszyscy możemy mieć wpływ na ilość i jakość naszych śmieci. Starajmy się więc, aby było ich jak najmniej, by dzięki segregacji można je było ponownie wykorzystać, byśmy mieli świadomość słuszności naszych dzisiejszych wyborów nie tyle dla nas, co dla naszych dzieci i wnuków.

Przede wszystkim pragniemy zmotywować odbiorców naszej kampanii do zamiany wody butelkowanej na filtrowaną. Dzięki instalacji filtra do wody, jonizatora lub saturatora zaprzestajemy kupowania wody w butelkach i równocześnie realnie możemy wpływać na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Odpady z plastikowych butelek to półtora miliona ton rocznie. 450 – tyle lat trwa rozkład plastikowej butelki PET. Jedynie 23 procent odpadów z plastikowych butelek zostaje ponownie przetworzonych. Czteroosobowa rodzina zużywa ok. 2000 butelek plastikowych rocznie. Butelkowanie wody przyczynia się także do zwiększenia odcisku węglowego. Odcisk węglowy to całkowita suma emisji dwutlenku węgla (CO2), który został wyemitowany do atmosfery. Obecnie chyba każdy aspekt ludzkiej działalności przyczynia się do tej emisji, jednak w miarę możliwości należy starać się ograniczać ją do minimum. Butelkowanie wody sprawia, że emisja CO2 do atmosfery znacznie się zwiększa: potrzeba energii, aby napełnić butelki wodą w fabryce, przetransportować je ciężarówkami, pociągami czy statkami do użytkownika, schłodzić  w sklepach spożywczych lub lodówkach domowych, a następnie puste butelki wyrzucić lub poddać recyklingowi. To niepotrzebny koszt, także energetyczny. Butelkowanie wody powoduje produkcję ponad 2,5 mln ton CO2. Do wyprodukowania litra wody butelkowej potrzeba aż 3 litrów wody! Woda butelkowa jest droga – warto wiedzieć, że jedynie 3,5% ceny stanowi koszt produkcji, a reszta to transport, reklama i marketing. W przeciwieństwie do wód butelkowanych, woda z filtra to aż 90% odpadów plastikowych mniej. Po co kupować wodę skoro mamy ją w kranie? Filtrowana woda przedłuża również żywotność sprzętów elektrycznych (czajniki, ekspresy do kawy), co w efekcie zmniejsza ilość elektrośmieci.

Całkowity koszt projektu:

70 000 złotych

Wysokość dotacji WFOŚiGW w Szczecinie:

70 000 złotych

Powrót na górę strony