Ekobezpieczni

„Wpłyń na wyobraźnię swoją i innych” wakacyjna kampania informacyjna Policji Zachodniopomorskiej

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie kontynuując swoją wakacyjną edukację w obszarze profilaktyki i bezpieczeństwa, chcąc stale przeciwdziałać różnym zagrożeniom specyficznym dla sezonu letniego realizuje kampanię „Wpłyń na wyobraźnię swoją i innych”. Kampania informacyjna dotyczy zagrożeń, które mogą nas spotkać w związku z odpoczynkiem na łonie natury, ryzykownymi kąpielami w miejscach do tego nieprzystosowanych, a także edukacji w zakresie odpowiedzialności prawnej za czyny związane z wakacyjnymi przestępstwami i wykroczeniami przeciwko środowisku naturalnemu.

Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w lipcu i w sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach, czy na koloniach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy

o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Z tych wszystkich wakacyjnych możliwości spędzania czasu wolnego odpoczynek nad wodą jest jedną z najbardziej atrakcyjnych form. Szczególnie w upalne dni świadczy o tym tłok, który panuje w popularnych miejscowościach położnych nad morzem lub jeziorami.

Przy wyborze miejsca na „wodny relaks” zwykle kierujemy się niską ceną kwatery, pensjonatu, hotelu, atrakcjami turystycznymi, sentymentem do znanej miejscowości lub chęcią odkrycia miejsc nieznanych. Do tych wszystkich kryteriów warto dodać jeszcze jedno – rodzaj kąpieliska. Najlepiej oczywiście wybrać to otoczone opieką ratowników. W takim miejscu plaża, woda ale również jej dno jest przystosowane do letniego odpoczynku. Inaczej sytuacja może wyglądać w miejscu do tego absolutnie nieprzystosowanym. Utrudnione wejście do wody, brak opieki ratownika, a najniebezpieczniejsze może być również to co woda kryje pod swoją powierzchnią. Zagrożeniem mogą być zwalone pnie drzew, głazy oraz duże kamienie, roślinność, która oplatając nam nogi może utrudnić poruszanie się w wodzie, płytkie dno, które nie jest widoczne z brzegu, a także różnego rodzaju eko śmieci wrzucane przez nieodpowiedzialne osoby w odosobnionych miejscach. I właśnie to jest głównym zadaniem wakacyjnej akcji informacyjnej „Wpłyń na wyobraźnię swoją i innych”. Apelowanie do świadomości i poczucia bezpieczeństwa wszystkich, którzy ze względu na swoją lekkomyślność mogą podjąć ryzyko wakacyjnych kąpieli wodnych w miejscach do tego nieprzystosowanych. Kampania informacyjna poprzez swoje atrybuty takie jak grafika reklamy zewnętrznej, tablice edukacyjne oraz eko poradnik, informuje nie tylko o zagrożeniu ale również przestrzega i uczy jaka jest odpowiedzialność prawna za zanieczyszczanie wody, topienie prywatnych odpadków i śmieci, a także niszczenie roślin będących pod ochroną. Materiały informacyjne docierają do odbiorców poprzez bilbordy rozmieszczone na terenie Szczecina, zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem eko tablic, na których w formie piktogramów umieszczone są informacje dotyczące prawidłowych form zachowania bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej za niszczenie roślin, kłusownictwo i innych nieakceptowalnych „eko występków”. Uzupełnieniem tych materiałów jest eko poradnik, który w bardzo ciekawy i przystępny sposób przybliża szeroki wachlarz informacji dotyczących zarówno prawidłowych sposobów zachowania się w trakcie odpoczynku na łonie natury, jak
i informuje w szczegółowy sposób o odpowiedzialności prawnej dotyczącej konsekwencji za czyny karalne, wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu. Wszystkie te materiały informacyjno - edukacyjne łączy strona internetowa Policji Zachodniopomorskiej. Po zeskanowaniu umieszczonego na tablicy i poradniku symbolu QR Code, każdy kto jest zainteresowany pogłębieniem tych informacji zostanie przeniesiony w odpowiednie miejsce na stronie internetowej, gdzie można zapoznać się ze szczegółami prowadzonej kampanii oraz zdobyć więcej informacji na temat poruszanego w niej problemu.

Tablice edukacyjne w ilości 300 szt. zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi pozwalają na prowadzenie systematycznych lekcji edukacyjnych, po zakończonych zajęciach zostawiane są w miejscach zbiorowego odpoczynku aby do końca okresu wakacyjnego przypominały o przekazanej przez policjantów wiedzy. Eko poradniki
w ilości 3 000 szt. trafiają do adresatów zajęć, podopiecznych kolonii oraz innych form zorganizowanego odpoczynku, ucząc odpowiedzialności i radząc jak się zachować
w sytuacji niebezpiecznej. Akcja informacyjna poprzez prowadzoną edukację ekologiczną polega na dostarczeniu niezbędnych informacji w obszarze ochrony środowiska
i odpowiedzialności prawnej. Niszczenie mienia, dewastacja, zaśmiecanie, a także degradacja chronionych prawem roślin i obszarów szczególnie chronionych są jednymi
z zachowań, które wpływają na ogólne poczucie bezpieczeństwa w sezonie letnim, dlatego pozostają w zainteresowaniu Policji. Całe działanie jest wspierane z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


 

  • Okładka Ekoporadnika
  • Ekotablica z QR Code
  • Bilbord kampanii
  • Plakat przy Nabrzeżu Weleckim w Szczecinie
  • Bilbord przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie
  • Bilbord kampanii przy Pl. Żołnierza w Szczecinie

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony