Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne czyli zorganizowany sposób uzyskiwania przez uprawnione organy państwowe opinii oraz stanowisk od osób i instytucji, dotyczących szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa, jest ważnym elementem działań Policji.

Niezmiernie istotne jest tworzenie narzędzi, które w precyzyjny sposób pozwolą na zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców, a także poznanie miejsc zagrożeń na podległym terenie. Społeczność lokalna przekazując spostrzeżenia i uwagi dotyczące zagrożeń występujących w miejscu zamieszkania i obszarach użyteczności publicznej, aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania właściwych zachowań oraz tworzeniu norm bezpieczeństwa.

Konsultacje społeczne poprzedzające odtworzenie posterunków Policji jak również te, mające miejsce po roku funkcjonowania odtworzonych placówek, dają okazję do poznania potrzeb oraz oczekiwań lokalnej społeczności. Dlatego tak ważne jest poznanie opinii mieszkańców, którzy na co dzień mają styczność z zagadnieniami i problemami występującymi na pobliskim terenie. To właśnie zaangażowanie społeczeństwa prowadzi do sukcesu w zapewnieniu porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Kreatywne działanie ze strony Policji i wsparcie lokalnych mieszkańców daje idealne warunki do tworzenia bezpiecznego i przyjaznego otoczenia. W 2018 r. na terenie garnizonu zachodniopomorskiego odtworzono dwa posterunki Policji: w Ostrowicach (powiat drawski) oraz w Dobrej (powiat łobeski). Działanie to zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi na podległych rejonach.

Dzięki informacjom oraz opiniom uzyskanym od lokalnej społeczności jednostki powiatowe mogły ocenić realną potrzebę odtworzenia posterunków na podległym obszarze. Wnioski oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa związanych z odtworzeniem lokalnych jednostek będzie przedmiotem konsultacji społecznych w miejscach funkcjonowania posterunków, które zostaną przeprowadzone rok po odtworzeniu jednostek.

Powrót na górę strony