Kształtowanie Bezpiecznych Przestrzeni

Kształtowanie Bezpiecznych Przestrzeni

Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania oraz w najbliższym otoczeniu jest jednym z najważniejszych aspektów spokojnej i komfortowej egzystencji społecznej. Określenie przedsięwzięcia „Bezpieczna przestrzeń” dotyczy ciągłego minimalizowania zagrożeń oraz łagodzenia ich skutków.

Zapobieganie zakłócaniu ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwo na drogach, przeciwdziałanie wybrykom chuligańskim czy też monitorowanie i działania prewencyjne w miejscach gdzie odbywają się imprezy masowe ma sprawić, że każdy mieszkaniec miasta czy wsi będzie posiadał wysokie poczucie bezpieczeństwa.

Określane mianem „Miejsca strachu”, szczególne uciążliwe lokalizacje wskazane przez mieszkańców oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i instytucji państwowych, pozwalają na dokładne i szczegółowe zdiagnozowanie problemów i ich skuteczną eliminację. Zaangażowanie dużej liczby podmiotów biorących udział w realizacji „Bezpiecznych przestrzeni” jest również doskonałą okazją do zacieśniania współpracy na rzecz lokalnego bezpieczeństwa.

Powrót na górę strony