Moja pierwsza edukacja prawna

Demoralizacja - co to takiego i czy mnie dotyczy?

 

Jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 17 lat  poniesiesz odpowiedzialność prawną za popełnione czyny karalne.

Czynem karalnym będzie skutek Twojego zachowania, postępowania czyli popełnienie wykroczenia lub przestępstwa.

Pamiętaj, że Twoje złe zachowania to również objawy demoralizacji, za które będziesz odpowiadał do 18 roku życia

Co to jest demoralizacja?  Jest to  pewne rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności. Każdy z nas kiedy uzyska informacje o demoralizacji nieletniego ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych, szkołę, Sąd Rodzinny lub Policję.

 • Alkohol i papierosy
  Alkohol i papierosy
 • Bókli i pobicia
  Bókli i pobicia
 • Poza domem po 22;00
  Poza domem po 22;00

Zapoznaj się z zachowaniami które nazywane są przejawem demoralizacji:

 

 • wulgarne słownictwo,
 • wagarowanie,
 • wandalizm,
 • ucieczki z domu,
 • przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,
 • stosowanie agresji, przemocy,
 • palenie papierosów,
 • spożywanie alkoholu,
 • zażywanie narkotyków,
 • udział w destrukcyjnych subkulturach, sektach.

 

Jeśli  dopuścisz się popełnienia czynów zabronionych  to policjanci w stosunku do Ciebie podejmą zdecydowane działania :

 

 • zatrzymają Ciebie, a w uzasadnionych przypadkach  umieszczą  w Policyjnej Izbie Dziecka,
 • zostaniesz  przesłuchana/y  w charakterze sprawcy czynu karalnego,
 • możesz zostać poddana/y kontroli osobistej, przeszukaniu jak również może zostać    sprawdzony Twój bagaż (plecak, torba),
 • zostaniesz  sfotografowana/y,
 • zostaną pobrane od Ciebie odciski palców,
 • możesz zostać zbadana/y, czy jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • na polecenie sądu możesz zostać umieszczona/y  w schronisku dla nieletnich.

Każda osoba,  która uzyska informację o popełnieniu przez Ciebie czynów zabronionych powinna o tym powiadomić Policję oraz Sąd Rodzinny i Nieletnich

 

Przestrzegasz prawa- jesteś OK.

Jeżeli nie, to Sąd Rodzinny i Nieletnich może podjąć decyzję o zastosowaniu wobec Ciebie   środków  wychowawczych lub poprawczych. Będzie to zależało od rodzaju popełnionych czynów karalnych  lub przejawów  demoralizacji.

Pamiętaj, że za Twoje postępowanie odpowiadają również Twoi rodzice!

Środki wychowawcze i poprawcze jakie może zastosować sąd w stosunku do Ciebie:

 

 • upomnienie,
 • zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego,
 • zobowiązanie do naprawy szkody,
 • odpowiedzialny nadzór rodziców,
 • odpowiedzialny nadzór organizacji młodzieżowej  lub osoby godnej zaufania,
 • nadzór kuratora,
 • zakaz prowadzenia pojazdów,\
 • skierowanie do ośrodka kuratorskiego,
 • umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • umieszczenie w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • umieszczenie w placówce leczniczej,
 • umieszczenie w zakładzie poprawczym.
 

Jeśli ktoś namawia Cię do popełnienia przestępstwa, czy wykroczenia wyraź zdecydowanie swój sprzeciw. Przeciwstaw się przemocy, krzywdzeniu innych, odrzucaniu, wyśmiewaniu, zastraszaniu. Przemoc nie kończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia

W trudnych sytuacjach zwróć się po pomoc do osób dorosłych którym ufasz – rodziców, wychowawców, psychologa, pedagoga szkolnego.

Dbaj o swoje bezpieczeństwo. Nie chwal się posiadaniem rzeczy wartościowych, takich jak telefon komórkowy, tablet, odtwarzacz mp3, biżuteria, pieniądze. Mogą one wzbudzać zazdrość i stać się przedmiotem rozboju lub kradzieży.

Zachowaj szczególną ostrożność wobec osób, które znane są ze stosowania przemocy. Postaraj się unikać miejsc, w których mógłbyś zostać zaatakowany, zaczepiony, pobity, okradziony.

W przypadku gdy ktoś Cię zaatakuje, grozi pobiciem i nalega abyś oddał mu pieniądze lub cenne rzeczy, daj mu to, ale natychmiast poinformuj o tym fakcie osobę dorosłą, a także bezpośrednio powiadom Policję  dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112.

W sytuacji zaczepek ze strony rówieśników nie podejmuj rozmowy, dyskusji, nie angażuj się w sprzeczki. Staraj się przebywać wśród rówieśników, na których pomoc możesz liczyć.

Zawsze informuj rodziców dokąd idziesz i o której godzinie wrócisz. Postaraj się nie wracać samotnie do domu w godzinach nocnych

 

Żyj aktywnie, zdrowo i bezpiecznie:

 

 • Dbaj o dobre relacje z ludźmi
 • Rozwiązuj konflikty bez przemocy
 • Podejmuj odpowiedzialne decyzje
 • Dokonuj mądrych wyborów
 • Przestrzegaj zasad prawa
 • Pomagaj innym i korzystaj z pomocy
 • Naucz się radzić sobie ze stresem

 

Jeżeli masz jakieś pytania, dotyczące niepokojących Cię sytuacji, możesz je wysłać na adres mailowy:

profilaktyka@szczecin.policja.gov.pl

Postaramy się odpowiedzieć  na każde Twoje pytanie.

Powrót na górę strony