Profilaktyka uzależnień

Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu

We wtorek, 23 maja 2017 roku, na sali teatralnej Pałacu Młodzieży w Szczecinie, odbył się finał wojewódzki, podsumowujący całoroczną pracę młodzieży. Zaprezentowały się zespoły teatralne reprezentujące placówki oświatowe z województwa zachodniopomorskiego. Przedstawiono różne formy artystyczne, od tańca poprzez pantomimę, śpiew, performance, aż do spektaklu teatralnego.

Prezentująca te formy młodzież, wraz ze swoimi opiekunami bardzo starannie zaprezentowała przygotowane treści. Sytuacje poruszane w ich spektaklach dotyczyły problemów wieku dorastania, braku komunikacji z rodzicami,poszukania autorytetów i radzenia sobie z silnym wpływem grupy rówieśników. Bezkonkurencyjnymi okazali się uczniowie Gimnazjum w Biesiekierzu, którzy za spektakl "Dorosłe dzieci - historia prawdziwa" zdobyli I miejsce.

Od dwóch lat Policja zachodniopomorska współpracując z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie realizuje wspólny program profilaktyczny pod nazwą "Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach". Jego ideą jest wskazanie uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub życia. Celem programu jest nie tylko zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, lecz także przeciwdziałanie innym zachowaniom problemowym, które mogą występować u młodych osób. Przez ostatnie dwa lata, Policja i przedstawiciele powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych przeprowadzili szereg zajęć edukacyjnych, w trakcie których rozmawiano z młodzieżą szkolną na temat zagrożenia jakim są dopalacze, alkohol i narkotyki. Lekcje te były wzbogacone materiałami multimedialnymi i zakończyły się pozytywną oceną poruszanych treści przez ich uczestników.

Zajęcia edukacyjne zainspirowały organizatorów do tego aby zapytać młodzież jak postrzega te zagrożenia i jakie według nich mogą być ich źródła. Pytanie to zostało postawione w formie ogłoszonego konkursu. Przegląd artystycznych form teatralnych został ogłoszony w placówkach oświatowych województwa zachodniopomorskiego. Jego celem była promocja zdrowego stylu życia, bez substancji odurzających, podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, znajomość konsekwencji stosowania substancji szkodliwych ale przede wszystkim aktywizacja samych środowisk szkolnych w działania z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych.

Zadaniem uczestników przeglądu, było przygotowanie dwudziestominutowego występu w dowolnej formie artystycznej, która w sugestywny sposób prezentowała określone cele projektu. Konkurs został podzielony na trzy etapy: szkolny, powiatowy i wojewódzki. Ze zgłoszonych w etapie szkolnym placówek oświatowych wyłoniono czterdzieści sześć zespołów, które na poziomie powiatowym prezentowały swoje pomysły na unikanie uzależnień w postaci różnych artystycznych form wyrazu. W konsekwencji etapu powiatowego zostało wyłonionych siedemnaście zespołów ocenianych na etapie wojewódzkim. Każdy reprezentował inny powiat.

Występom towarzyszyła oryginalna muzyka, pokazy multimedialne, dopracowane stroje, choreografia, a także scenografia przygotowana przez uczniów i nauczycieli. Wszystko po to aby w jak najciekawszy sposób pokazać swój własny punkt widzenia na problem dopalaczy i narkotyków wśród swoich rówieśników.  W związku z tak liczną grupą zgłoszonych zespołów, przegląd trwał ponad osiem godzin. Każdy spektakl został oceniony przez jury w składzie którego byli przedstawiciele organizatorów, a także przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Pałacu Młodzieży w Szczecinie. Ocena nie była łatwa. Wszystkie występy miały w sobie cenne treści zarówno pod kątem artystycznym jak i merytorycznym.

Laureatami wojewódzkiego przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu zostały następujące placówki oświatowe:
Wyróżnienia:
- Gimnazjum Publiczne im. Saperów Polskich w Drawnie za spektakl pt. "Druga Szansa",
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnym ich. Lotników Polskich w Mirosławcu za kabaret
"W gabinecie psychoterapeuty",
- Gimnazjum nr 2 w Stargardzie za spektakl "Zapiski Karenmanki",
III Miejsce
- Zespół Szkół w Osinie za spektakl "Katharsis - dekalog",
II Miejsce
Publiczne Gimnazjum w Mrzeżynie za spektakl "Przyjaciele od serca",
I Miejsce
Gimnazjum w Biesiekierzu za spektakl "Dorosłe dzieci - historia prawdziwa".

W związku ze szczególnymi zdolnościami teatralnymi jednego z młodych artystów, jury podjęło decyzję o tym, aby poza konkursem nagrodzić występ przedstawiciela Koszalina, który swoją grą aktorską zaimponował wszystkim uczestnikom przeglądu. Nagrody przekazane laureatom zostały ufundowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Zachodniopomorskiego Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Wszystkim młodym uczestnikom przeglądu na długo pozostaną w pamięci występy, które zostały przedstawione przez ich rówieśników. Dorosłym natomiast zaprezentowane treści uzmysłowiły, w jak różnorodny sposób młodzież potrafi zwrócić uwagę na istniejące zagrożenia i jakie ma pomysły aby ich unikać.   

Wydział Prewencji KWP w Szczecinie/ nadkom. Marzena Maćkowiak - Pluta

 

 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  1
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  2
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  3
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  4
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  5
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  6
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  7
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  8
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  9
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  10
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  11
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  12
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  13
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  14
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  15
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  16
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  17
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  18
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  19
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  20
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  21
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  22
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  23
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  24
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  25
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  26
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  27
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  28
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  29
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  30
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  31
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  32
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  33
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  34
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  35
 • Wojewódzkie podsumowanie przeglądu form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu
  36

 

Powrót na górę strony