Psy i konie służbowe

Sekcja Konna Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie

Sekcja Konna Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie powstała 15 sieprnia 2002 roku. Obecnie pełnią w niej służbę 4 konie oraz 6 policjantów. Ich pracę regulują przepisy zawarte w Zarządzeniu nr 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP Nr.10 poz. 51, z późn. zmianami). Wbrew panującemu przekonaniu, patrol konny jest bardzo wszechstronny, a jego służba nie ogranicza się tylko do terenów zielonych. Swoim zasięgiem patrole konne SK WP KWP obejmują teren całego województwa zachodniopomorskiego.

 Na co dzień patrole konne można spotkać m.in. w Lesie Arkońskim, Parku Kasprowicza, Parku Żeromskiego, Puszczy Bukowej, ale również wszędzie tam gdzie potrzebne jest ich wsparcie, szczególnie podczas zabezpieczenia imprez masowych. Mieszkańcy Szczecina mogą spotkać patrol konny podczas meczy Pogoni Szczecin,  Dni Morza, podczas finałów regat Tall Ship Races oraz podczas ogólnopolskiej akcji „Znicz”, na cmentarzu centralnym.

Skuteczność patroli konnych podczas zabezpieczenia imprez masowych powoduje, że policjanci jeźdźcy wraz z końmi, kierowani są do służby również poza granice województwa zachodniopomorskiego np. do zabezpieczenia EURO 2012 w Poznaniu oraz festiwalu PolAndRock w Kostrzyniu Nad Odrą. W okresie wakacyjnym patrole konne kierowane są do służby w miejscowościach nadmorskich. Można je spotkać w rejonie nadmorskim od Świnoujścia do Darłowa.

Koń jest niezastąpiony w trudno dostępnym terenie, dlatego też patrol konny może zostać skierowany do udziału w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych, czy też groźnych przestępców.

Policjanci Sekcji Konnej współpracują w zakresie ochrony środowiska ze Strażnikami Leśnymi Lasów Państwowych oraz pracownikami Lasów Miejskich Miasta Szczecin. Patrole konne kierowane są m.in. do udziału w ogólnopolskich działaniach pn „Akcja Choinka”, „Akcja Stroisz”.

Przygotowanie i wyszkolenia konia, zanim wyruszy w swój pierwszy patrol, trwa minimum 1 rok i odbywa się zgodnie z programem kursu specjalistycznego w zakresie szkolenia młodego konia – etap pierwszy. Celem kursu jest przygotowanie konia do wykonywania zadań obejmujących pełnienie służby patrolowej w ruchu miejskim o małym natężeniu i przy zabezpieczaniu imprez masowych o niskim stopniu ryzyka. Cały kurs kończy się testem sprawności użytkowej konia w celu wydania atestu pierwszego stopnia.

Szkolenie kandydata na jeźdźca trwa minimum 3 miesiące.. Egzamin dla jeźdźca składa się z trzech części – jeden egzamin teoretyczny i dwa praktyczne. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w skład której wchodzą: koordynator, lekarz weterynarii, policyjny instruktor jeździectwa, kierownik komórki konnej Policji.

Wszystkie ww. szkolenia realizowane są w Szczecinie m.in. na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz na pasie taktycznym strzelnicy Krzekowo 12 Brygady Zmechanizowanej im. Gen. Broni Józefa Hallera w Szczecinie i prowadzone są przez policyjnych instruktorów jeździectwa przy współpracy z cywilnymi instruktorami jeździectwa. W szkoleniu i egzaminowaniu koni współuczestniczą uczniowie klasy o profilu Policja Konna z Technikum Hodowli Koni w Benicach, która jest jedyną klasą o takim profilu w kraju.

Jednocześnie informujemy, że stale poszukujemy koni do służby w Policji. Oprócz odpowiedniego wzrostu tj. powyżej 165 cm w kłębie, wieku od 3 do 6 lat, maści zasadniczej, kwalifikowany koń winien odznaczać się dobrym zdrowiem i chęcią współpracy z człowiekiem. Więcej informacji dotyczących kryteriów doboru koni pod względem zdrowotnym i użytkowym, znaleźć można w Wydziale Prewencji KWP w Szczecinie pod nr tel. 918212060, 918212055 lub 511860523.

Powrót na górę strony