Psy i konie służbowe

Sekcja Konna Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie

W garnizonie zachodniopomorskim Sekcja Konna funkcjonuje od 2002 roku. Służbę w sekcji pełni 6 koni służbowych oraz 7 policjantów. Patrole konne kierowane są do działań na terenie całego województwa zachodniopomorskiego oraz na terenie kraju.

Służba w patrolach konnych realizowana jest przez cały rok m.in. na terenie miasta Szczecina w rejonach trudno dostępnych dla radiowozów, takich jak tereny leśne, parki, skwery. Poza służbą patrolową policjanci wraz z końmi uczestniczą podczas spotkań w ramach realizacji programów prewencyjnych w szkołach i przedszkolach, podczas których prowadzone są rozmowy profilaktyczne w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa na terenach leśnych oraz bezpiecznego i właściwego zachowywania się w obecności zarówno dziko żyjących jak i domowych zwierząt.

Realizację zadań z użyciem koni służbowych reguluje zarządzenie nr 84 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem koni służbowych oraz szczegółowych zasad szkolenia policjantów i koni w Policji (Dz. Urz. KGP z 2022r. poz. 213).

Powrót na górę strony