Psy i konie służbowe

Psy służbowe w Policji

Obecnie w Zachodniopomorskiej Policji „pracuje” 66 psów służbowych różnych kategorii. Najliczniejszą grupę stanowią psy kategorii patrolowo – tropiący, które na co dzień są wykorzystywane w służbie patrolowej. KWP w Szczecinie posiada na stanie również psy nw. kategorii:

a) tropiące,

b) patrolowe,

c) patrolowo – tropiące,

d) do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,

e) do wyszukiwania zapachów narkotyków,

f) do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich

g) do ratownictwa wodnego i wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich.

 

 Psy używane są między innymi do:

1) służby patrolowej;

2) tropienia śladów;

3) przeszukiwania terenu, pomieszczeń, pojazdów, statków żeglugi śródlądowej, morskich i

powietrznych lub przesyłek i bagaży w celu:

a) odnalezienia osób lub przedmiotów,

b) wyszukania śladów pozostawionych przez ludzi,

c) wyszukania zapachów materiałów wybuchowych,

d) wyszukania zapachów narkotyków,

e) wyszukania zapachu zwłok ludzkich;

6) pościgów za osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa;

8) zasadzek i działań blokadowych;

9)wykonywania zadań związanych z:

a) prowadzeniem czynności interwencyjnych,

b) zatrzymywaniem osób, ich pilnowaniem i doprowadzaniem,

c) konwojowaniem.

 

Wykonywanie zadań z użyciem psów służbowych reguluje Zarządzenie nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 roku, w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia i norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 7, poz. 46 z późn. zmianami).

 

Wydział Prewencji KWP w Szczecinie prowadzi akcję mającą na celu pozyskania wartościowych psów do służby w Policji. Poszukujemy psów zdrowych, aportujących, przyjaznych dla człowieka. Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie

 

Powrót na górę strony