Psy i konie służbowe

Psy służbowe w Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie posiada 52 psy służbowe, będące pod opieką 40 przewodników psów służbowych w służbie prewencyjnej z podziałem na następujące kategorie wyszkolenia, tj.:

 • tropiące,
 • patrolowo – tropiące,
 • do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,
 • do wyszukiwania zapachów narkotyków,
 • do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na lądzie,
 • do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na wodzie.

Ponadto, psy służbowe używane są między innymi do:

 1. służby patrolowej;
 2. tropienia śladów ludzkich;
 3. przeszukiwania terenu, pomieszczeń, pojazdów, statków żeglugi śródlądowej, morskich i powietrznych lub przesyłek i bagaży w celu:
 1. odnalezienia osób lub przedmiotów,
 2. wyszukiwania śladów pozostawionych przez ludzi,
 3. wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, broni i amunicji,
 4. wyszukiwania zapachów narkotyków,
 5. wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na lądzie,
 6. wyszukiwania zapachu krwi ludzkiej na lądzie,
 7. wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na wodzie;
 1. zasadzek i działań blokadowych;
 2. realizacji zadań związanych z ochroną porządku lub bezpieczeństwa publicznego w trakcie zabezpieczenia imprez masowych i zgromadzeń.

Realizację zadań z użyciem psów służbowych reguluje zarządzenie nr 91 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2022 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych w Policji (Dz. Urz. KGP z 2022 r. poz. 225).

Powrót na górę strony