Bransoleta sprzed 3500 lat odzyskana

Koordynator ds. zabytków z KWP Szczecin wraz z policjantami z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie i Wydziału Kryminalnego w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymał bransoletę z okresu wczesnego brązu, którą w kwietniu 2016 roku odnaleziono w powiecie myśliborskim.

Znalazca po wydobyciu jej z ziemi zabrał ją do Gorzowa i po kilku tygodniach od znalezienia zaoferował jej przekazanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi w zamian za pokaźne znaleźne, bransoletę pokazywał również w kilku lubuskich muzeach.

Prawo polskie przewiduje nagrodę dla znalazcy zabytku archeologicznego ale tylko w przypadku natychmiastowego powiadomienie urzędu ochrony zabytków lub przedstawiciela administracji oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu archeologów. Wydobycie jej z podłoża pozbawia znalezisko kontekstu i uniemożliwia dalsze badania proweniencyjne zabytku.

Zabytki archeologiczne są własnością Skarbu Państwa, przywłaszczając bransoletę na szkodę Skarbu Państwa sprawca podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Dodatkowo postępowanie wyczerpuje znamiona art. 116 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku, w brzmieniu: "Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iz˙  jest on zabytkiem archeologicznym, a takz˙e nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych s´rodków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny".

Bransoleta została poddana ekspertyzie archeologów z Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie bezsprzecznie stwierdzono, że pochodzi ona z starszego okresu epoki brązu (1600-1350 lat p.n.e) i jest cennym zabytkiem archeologicznym.


Do którego muzeum trafi odzyskany zabytek archeologiczny zadecyduje Wojewódzki Konserwator w Szczecinie, po zakończeniu postępowania przez prokuratura.

 

podkom. dr Marek Łuczak

 • Bransoleta sprzed 3500 lat odzyskana
  Bransoleta sprzed 3500 lat odzyskana
 • Bransoleta sprzed 3500 lat odzyskana
  Bransoleta sprzed 3500 lat odzyskana
 • Bransoleta sprzed 3500 lat odzyskana
  Bransoleta sprzed 3500 lat odzyskana
 • Bransoleta sprzed 3500 lat odzyskana
  Bransoleta sprzed 3500 lat odzyskana

Powrót na górę strony