Policjant odznaczony medalem "Za Zasługi dla Miasta Szczecina"

Podkom. dr Marek Łuczak został dzisiaj wyróżniony przez Radę Miasta Szczecin medalem "Za Zasługi dla Miasta Szczecina", w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju miasta. Policjant jest autorem 40 książek o historii i zabytkach Szczecina i Pomorza, oraz książek i artykułów ochronie zabytków i zaginionych zbiorach.

Od 2004 roku wydaje swoją liczącą już 27 tomów serię o szczecińskich dzielnicach, która pod względem ilości materiałów i formy wydania jest unikatową w skali kraju. Od 2011 roku wydaje unikatowe w stali kraju katalogi skradzionych zabytków z analizami przepisów prawa o powstępowaniu w sprawach zabytków.


Podkom. dr Marek Łuczak, będąc koordynatorem wojewódzkim dw. z przestępczością przeciwko zabytkom, łącząc pasję historyka z pracą zawodową przeprowadził wiele zatrzymań skradzionych zabytków z terenu całego kraju, zyskując miano europejskiego eksperta w tej dziedzinie. Równolegle z pracą zawodową prowadził wiele wykładów na temat bezpieczeństwa zabytków w Polsce i za granicą, wnioski i postulaty dotyczące bezpieczeństwa zabytków sakralnych były publikowane w wydawnictwach naukowych.


28 stycznia 2014 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odznaczył dra Łuczaka brązowym medalem "Gloria Artis", honorującym wybitne zasługi na polu kultury, nadanym za jego działalność publicystyczną oraz działania w ochronie dziedzictwa narodowego, 29 lutego 2016 roku Prezydent RP Andrzej Duda oznaczył dr Łuczaka srebrnym Krzyżem Zasługi za odzyskiwanie utraconych dzieł sztuki.

  • Policjant odznaczony medalem "Za Zasługi dla Miasta Szczecina"
    1
  • Policjant odznaczony medalem "Za Zasługi dla Miasta Szczecina"
    2
  • Policjant odznaczony medalem "Za Zasługi dla Miasta Szczecina"
    3

Powrót na górę strony