Policja w walce o zabytki

W sali konferencyjnej KWP w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa poświęcona promocji książki pt. Policja w walce o zabytki. Publikacja została wydana przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie przy udziale Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim oraz Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Ponad 350-stronicowa publikacja funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego asp. Marka Łuczaka „Policja w walce o zabytki" stworzona jest po to, aby dać kompendium wiedzy na temat przepisów prawa dotyczącego przestępczości przeciwko zabytkom i poszerzyć wiedzę o tej tematyce. Całość podzielona jest na dwa działy główne.

Pierwszy obejmuje przepisy prawne dotyczące spraw najczęściej realizowanych przez policję, podzielony na rozdziały o poszczególnych zagadnieniach i aktach prawnych. W opracowaniu nie tworzono nowych interpretacji przepisów prawnych, wykorzystane komentarze opracowano na podstawie publikacji uznanych prawników zajmujących się problematyką zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom. Przepisy prawne i dotyczące ich komentarze zostały sprawdzone pod kątem merytorycznym przez prawników z Zespołu Prawnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, oraz konsultowane z prawnikami zajmującymi się przestępczością przeciwko zabytkom.

Drugi dział obejmuje katalog zabytków i dzieł sztuki skradzionych bądź zaginionych z województwa zachodniopomorskiego po II wojnie światowej. Katalog utraconych zabytków z województwa zachodniopomorskiego jest pierwszym katalogiem opracowanym przez policję, czyli instytucję, która bezpośrednio zajmuje się zwalczaniem tego typu przestępczości. Ujęto w nim wszystkie przedmioty utracone po 1945 roku z woj. zachodniopomorskiego, które zaginęły bądź zostały skradzione z kościołów, urzędów i instytucji muzealnych. Niektóre fotografie zamieszczone w książce pochodzą nawet z lat 50,60 minionego wieku.

Wydana przez zachodniopomorską policję książka będzie rozsyłana do wszystkich jednostek policji na terenie województwa, szkół policyjnych oraz instytucji zajmujących się ochroną zabytków oraz zwalczaniem przestępczości przeciwko zabytkom. Ponadto na stronie internetowej KWP w Szczecinie zamieszczony zostanie link za pośrednictwem, którego będzie można pobrać publikację.

"Policja w walce o zabytki" do pobrania w pdf.

Powrót na górę strony