Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"

Dzisiaj w starym ratuszu w Kamieniu Pomorskim odbyło się podsumowanie projektu "Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu" oraz promocja książki asp. szt. dra Marka Łuczak o utraconych zabytkach sakralnych.

W  spotkaniu udział wzięli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Piotr Ostrowski, Komendanci Powiatowi Policji w Kamieniu Pomorskim, Gryficach i Świnoujściu, przedstawiciele Kurii Szczecińsko - Kamieńskiej, proboszczowie parafii, przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie Pan Michał Dembowski, Dyrektor Szczecińskiego Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr Beata Makowska, przedstawiciele Biura  Dokumentacji  Zabytków w Szczecinie  oraz zaproszeni goście.


W 2015 roku z inicjatywy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zrealizowano projekt "Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu". Projekt opracowano w 2014 roku i po weryfikacji na szczeblu wojewódzkim, przesłano go do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie otrzymał 6 lokatę na 106 wybranych programów na szczeblu centralnym.

Program realizowany był przez Pomorskie Towarzystwo Historyczne w Szczecinie we współpracy z KWP w Szczecinie i instytucjami ochrony zabytków. Dzięki wsparciu finansowemu z Programu Razem Bezpieczniej, uzyskano środki na jego realizację, t.j. zakup mikrocząsteczek DNA (z napisem: Policja. KWP Szczecin i kolejnym numerem seryjnym) do znakowania zabytków oraz wydanie publikacji o utraconych zabytkach.

W  ramach założeń wykonano 5000 dobrej jakości zdjęć zabytkowego wyposażenia kościołów na wypadek kradzieży, oznakowanie najcenniejszych zabytków cząsteczkami DNA, oraz sprawdzenie zabezpieczeń obiektów pod kątem włamań. Dodatkowo weryfikowano aktualny stan zabytków znajdujących się w kościołach z rejestrami urzędu wojewódzkiego konserwatora zabytków. Braki, po uzgodnieniu z proboszczami, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie oraz Diecezjalnym Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, ujęto w liczącej 320 stron publikacji asp. szt. dra Marka Łuczaka - Utracone zabytki pow. gryfickiego, kamieńskiego i m. Świnoujścia.


Publikacja wydana została również w języku  angielskim będzie  wręczona wszystkim  policjantom z tych 3 powiatów, służbom konserwatorskim a także udostępniona w wersji elektronicznej na stronach internetowych.

 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
 • Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"
  Podsumowanie projektu" Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu"

Powrót na górę strony