Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej

Zachodniopomorscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na terenie Terminala LNG w Świnoujściu

W związku z obecną sytuacją geopolityczną na świecie, min. trwającą wojną za naszą wschodnią granicą ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej znajdujących się na terenie naszego kraju jest priorytetem wszystkich służb, w tym również zachodniopomorskiej policji. W naszym województwie szczególnej ochronie podlega teren Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, wykorzystanie jego infrastruktury pozwala na dostarczanie, aż 1/3 dostaw gazu do polskiej gospodarki.

Zachodniopomorscy policjanci od początku konfliktu zbrojnego Rosji i Ukrainy wzmocnili ochronę obiektów infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie naszego województwa.
W dniu 13 kwietnia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie nr 8 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w Świnoujściu. W związku z powyższym wprowadzono m. in. czasowy zakaz przebywania na obszarze w odległości do 200 m od granicy nieruchomości, na której znajduje się terminal LNG. Natomiast od 13 lipca 2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski  po licznych protestach ludności zamieszkującej pobliskie tereny zmienił rozporządzeniem nr 15/2023 teren obowiązywania tzw. strefy bezpieczeństwa. Efektem tych zmian było przywrócenie komunikacji na międzynarodowej drodze rowerowej R10 biegnącej wzdłuż polskiego nabrzeża.
W związku z powyższym dodatkowo zwiększono liczbę policjantów czuwających nad bezpieczeństwem świnoujskiego Terminala LNG.

Do działań związanych z ochroną Terminala kierowani są głównie funkcjonariusze ze stanu Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie,  którzy  kontrolują  teren wokół terminala w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, wspierając w tych działaniach funkcjonariuszy innych formacji.
Z racji wprowadzonych czasowych ograniczeń wiodącym elementem nadzoru tego terenu stała się  weryfikacja osób i pojazdów przemieszczających się z i na teren świnoujskiego Gazoportu w specjalnie utworzonym na te potrzeby posterunku kontrolnym. W miejscu tym służbę pełnią zachodniopomorscy policjanci wraz  z mundurowymi ze Straży Granicznej oraz pracownikami Wewnętrznej Służby Ochrony.
Podczas działań związanych z ochroną Terminala policjanci wykorzystują Mobilne Centrum Wsparcia Technicznego i Dowodzenia zakupione w ramach realizacji projektu nr PL/2020/PR/0084 ”Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Głównym celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie efektywności realizacji zadań w przypadku groźby zaistnienia lub zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym w województwie zachodniopomorskim i lubuskim.

Ze względu na fakt, iż nad terminalem LNG w Świnoujściu  rozpościera się  strefa ograniczona dla bezzałogowych statków powietrznych, w której operacje mogą być wykonywane za zgodą i na warunkach określonych przez PAŻP lub podmiot uprawniony (GAZ-System) i wprowadzone zakazy obowiązują 24 godziny na dobę, tu również wzmocniono ochronę i weryfikację przestrzegania obowiązujących na tym terenie przepisów.
Policyjni operatorzy systemu antydron,  dbają o przestrzeganie przepisów prawa, w zakresie wyłączenia przestrzeni powietrznej. W rejon ochranianej infrastruktury krytycznej kierowane są specjalistyczne pojazdy wyposażone w sprzęt  umożliwiającym monitorowanie przestrzeni powietrznej pod kątem ujawniania Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz operatorów wykonujących nieuprawnione loty nad strefą wyłączoną w trakcie rozładunku gazowców. Do prowadzonych działań mundurowi wykorzystują min. urządzenia zakupione w ramach realizacji projektu ”Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej”.
Można więc śmiało powiedzieć, że świnoujski Gazoport jest  nadzorowany  przez służby z lądu, morza i powietrza.
Głównym celem wskazanego projektu jest przede wszystkim zwiększenie efektywności realizacji zadań w przypadku groźby zaistnienia lub zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym w województwie zachodniopomorskim i lubuskim.
Zakupiony w ramach realizacji przedsięwzięcia sprzęt jest więc niezastąpionym elementem monitorowania bezpieczeństwa świnoujskiego Terminalu. Dzięki zastosowaniu tak specjalistycznego wyposażenia działania Policji są sprawniejsze i efektywniejsze, co przekłada się na dokładniejszą analizę i identyfikację potencjalnych zagrożeń. Wprowadzenie do działań na terenie Gazoportu zintegrowanych stanowisk zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej znacząco wpłynie na skrócenie czasu reakcji przy wystąpieniu potencjalnych zagrożeń i podejmowania natychmiastowych działań przy eliminowaniu tego typu zjawisk.


 

 

 

Powrót na górę strony