Operacja Stop kłusownictwu: - Stop kłusownictwu - Policja Zachodniopomorska

Stop kłusownictwu

Operacja Stop kłusownictwu:

Policja na straży utrzymania oraz poprawy stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa.