Informacje medialne

Polsko - niemiecka współpraca na rzecz bezpieczeństwa

Trwa konferencja -"Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przygranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii- Pomorza Przedniego” Interreg VA

W dniach 14-15 marca br. w Międzyzdrojach w Hotelu Aurora odbywa się konferencja, której głównym założeniem jest wypracowanie wspólnych metod działania wpływających na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego.

Wczoraj wszystkich zaproszonych gości uroczyście przywitał insp. Jacek Cegieła Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie i Pan Nils Hoffmaann- Ritterbusch Prezydent Policji w Neubrandenburgu.

W spotkaniu uczestniczył również Pan Marek Subocz Wicewojewoda Zachodniopomorski, Pan Krzysztof Żarna Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego, Komendanci niemieckich jednostek przygranicznych, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz Pani Aleksandra Wietrzychowska przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Interreg VA.

Po uroczystym otwarciu konferencji i oficjalnym przywitaniu gości głos zabrali prelegenci.

Podczas swoich wystąpień omawiali stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce, województwie zachodniopomorskim oraz przygranicznych szlakach komunikacyjnych.

Osobny panel rozmów był poświęcony  kwestią  związanym z zakresem współpracy polsko – niemieckiej,   dotyczący poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz współdziałania ze sobą innych służb dbających o bezpieczeństwo.

Omówiono również działania profilaktyczne które są przeprawadzane na terenie naszego województwa . Celem ich jest podniesienie  świadomości  wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Rozpoczęte wczoraj tematy będą dzisiaj kontynuowane.

 

Zespół Prasowy KWP w Szczecine / IK

 

 

 

 • Konferencja w Międzyzdrojach
 • Konferencja w Międzyzdrojach
  Konferencja w Międzyzdrojach
 • Konferencja w Międzyzdrojach
  Konferencja w Międzyzdrojach
 • Konferencja w Międzyzdrojach
  Konferencja w Międzyzdrojach
 • Konferencja w Międzyzdrojach
  Konferencja w Międzyzdrojach
 • Konferencja w Międzyzdrojach
  Konferencja w Międzyzdrojach
 • Konferencja w Międzyzdrojach
  Konferencja w Międzyzdrojach
 • Konferencja w Międzyzdrojach
  Konferencja w Międzyzdrojach
 • Konferencja w Międzyzdrojach
  Konferencja w Międzyzdrojach
 • Konferencja w Międzyzdrojach
  Konferencja w Międzyzdrojach
 • Konferencja w Międzyzdrojach
  Konferencja w Międzyzdrojach
 • Konferencja w Międzyzdrojach
  Konferencja w Międzyzdrojach
Powrót na górę strony