Interreg - projekty

Projekt: "Polsko – niemiecka współpraca regionalna

w zakresie budowania wizerunku Policji – wymiana doświadczeń oraz wypracowanie rekomendacji i kierunków współpracy.”

Projekt:

Polsko – niemiecka współpraca regionalna w zakresie budowania wizerunku Policji – wymiana doświadczeń oraz wypracowanie rekomendacji i kierunków współpracy.

 

            Województwo zachodniopomorskie graniczy na długości prawie 190 km z krajami związkowymi: Meklemburgią Pomorzem Przednim oraz Brandenburgią. Współpraca Policji obu państw zacieśnia się od wielu lat na kilku płaszczyznach m. in. : współpracy kryminalnej, współpracy transgranicznej, działań profilaktycznych, a także promowania wspólnych działań w mediach obu państw. Wiele zagrożeń oraz działań przestępczych dotyczy jednakowo naszych regionów, stąd konieczność wypracowania rekomendacji do dalszej współpracy oraz wyznaczenia wspólnych kierunków działania. Podczas spotkania roboczego w maju 2017 r. obie strony wyraziły akces zacieśnienia współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie działań wizerunkowych naszych formacji. Efektem tych rozmów jest realizacja przedmiotowego projektu.

            W jego ramach organizujemy dwie dwudniowe konferencje z udziałem przedstawicieli Policji polskiej i niemieckiej. Oba spotkania odbędą się w Szczecinie w hotelu „Vulcan”.

            Pierwsza  konferencja   pt.:  „Rola   mediów   w   budowaniu   wizerunku   Policji  polskiej i niemieckiej – wymiana doświadczeń oraz wypracowanie rekomendacji i kierunków współpracy.” rozpoczyna się dzisiaj (7 listopada 2017 r.). Podczas spotkania pragniemy wymienić się wypracowanymi praktykami w tym zakresie oraz wspólnie uczestniczyć w warsztatach na temat wystąpień publicznych i mediów społecznościowych, prowadzonych przez policyjnych oraz zewnętrznych ekspertów. W programie spotkania zaplanowano również zapoznanie się ze specyfiką naszego miasta podczas rejsu statkiem żeglugi rzecznej po Odrze.  Rola rzecznika prasowego w kreowaniu wizerunku formacji oraz działania w sytuacjach kryzysowych, współpraca Policji polskiej i niemieckiej w zakresie budowania wizerunku formacji, internet jako narzędzie współpracy z obywatelami – to niektóre z zagadnień, które zostaną poruszone podczas dwudniowego spotkania.

            Drugą konferencję planujemy zorganizować w dniach 5 – 6 grudnia 2017 r. . Będzie się ona odbywała pod hasłem „Budowanie etosu zawodu policjanta oraz tożsamości formacji.”. Podczas spotkania chcemy poruszyć te aspekty naszej służby, które mają istotny wpływ na wizerunek formacji, tzn. m.in. działania profilaktyczne, uroczystości ceremonialne i państwowe, rolę historii i tradycji w służbie.

Powrót na górę strony