Program operacyjny "Kapitał ludzki"

Projekt „Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy”

„Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy"

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Regulamin naboru oraz uczestnictwa w projekt „Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Arkusz indywidualnej oceny kandydata

Wstępna deklaracja uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa

Powrót na górę strony