Projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego”

Informacja na temat projektu POIS 2017

W dniu 13.03.2017 roku Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie podpisała umowę na realizację projektu pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego”  współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Cele projektu:

 • zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację 5 budynków służbowych zachodniopomorskiej Policji;
 • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 165,61 Mg CO2/rok;
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej 1985,95 GJ/rok;
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej 651 167 kWh/rok;
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 3,32 MWh/rok;
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1974 GJ/rok.

Planowane efekty:

 • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 5 szt;
 • powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 4 227,53 m2;

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 786 495,65 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 2 780 495,65 zł , w tym :

 • 85 % - 2 363 421,30 zł – dofinansowanie;
 • 15% - 417 074,35 zł – współfinansowanie.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym  Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny
 • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania  wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwoląna wprowadzenie odpowiednich srodków zaradczych oraz przyczynią siu do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl

 

Powrót na górę strony