Dla kierowców

Jazda "na suwak"

Jazda „na suwak” to metoda jazdy stosowana przy zwężeniu jezdni, gdy nie ma możliwości kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania.

W takim przypadku kierujący pojazdem poruszający się pasem ruchu, na którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić zmianę tego pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na tym pasie ruchu.

W przypadku jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.

Należy pamiętać, że kierujący pojazdami zobowiązani są do stosowania metoda jazdy „na suwak” wyłącznie w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości. Podczas płynnie odbywającego się ruchu drogowego stosuje się ogólne zasady ruchu drogowego, w związku z czym kierujący pojazdem podczas zmieniany zajmowanego pasa ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, a także pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.  Manewr zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu należy zawczasu i wyraźnie sygnalizować.

Niestosowanie się do powyższych  zasad  stanowi wykroczenie i może wiązać się z karą grzywny określoną w  art. 97 kodeksu wykroczeń.

 

kom. Mateusz Mićko

WRD KWP Szczecin

Powrót na górę strony