Dla kierowców

Jazda "na zderzak"

Jedną ze zmian, która nastąpiła od 1 czerwca 2021 r. było wprowadzenie zakazu jazdy na tzw. zderzak. W myśl wprowadzonych zmian: Niezachowanie przez kierującego pojazdem minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu zagrożone jest mandatem karnym w wysokości 300-500 złotych.

Przepis ten ma zastosowanie na drogach ekspresowych i autostradach. Stosować się trzeba do zasady: „minimalny odstęp = pół licznika”. Jeśli jedziesz z prędkością 100 km/h, musisz zachować co najmniej 50 m od poprzedzającego pojazdu. Przy 120 km/h minimalny odstęp to już 60 m, itd.

Policja w ramach kontroli przestrzegania powyższego przepisu używa dronów oraz ręcznik mierników z funkcją mierzenia odległości między pojazdami.

Doświadczony kierowca nie powinien mieć trudności w prawidłowej ocenie odległości między pojazdami a mniej doświadczony może posiłkować się słupkami hektometrycznymi umieszczonymi przy prawej krawędzi jezdni.

W tym miejscu warto dodać, iż od 1 stycznia 2022 r. jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych (tzw. jazda pod prąd) zagrożona jest mandatem karnym w wysokości 2000 zł.

 

 

kom. Mateusz Mićko

WRD KWP Szczecin

Powrót na górę strony