Dla kierowców

Tablice rejestracyjne

Tablice rejestracyjne to obowiązkowe wyposażenie każdego pojazdu. Przepisy szczegółowo określają ich rozmiary, wygląd i umiejscowienie na pojeździe. W Polsce obowiązuje wiele rodzajów tablic rejestracyjnych.

W Polsce obowiązuje wiele rodzajów tablic rejestracyjnych.

Wyszczególniono następujące wzory tablic:

 1. zwyczajne – do oznaczania wszystkich pojazdów,

 2. indywidualne – do oznaczania pojazdów samochodowych, pierwsze dwa znaki zawsze oznaczają województwo pozostałe znaki są dowolne z zachowaniem zakazu treści obraźliwych i wulgarnych. W przypadku zdecydowania się na takie tablice należy liczyć się z dodatkowymi opłatami.

 3. zabytkowe - do oznaczania pojazdów zabytkowych, numery barwy czarnej na żółtym tle, wyróżniają się krótszą formą zapisu, dostępne dla aut:

- starszych niż 25 lat i nie produkowane od 15 lat,

- pojazd musi mieć nie mniej niż 75 % oryginalnych części,

- posiadanie Karty Ewidencyjnej Zabytków Ruchomych Techniki.

Posiadając takie tablice zyskujemy bezterminową rejestrację pojazdu oraz brak obowiązkowych przeglądów technicznych czy możliwość uzyskania dopłat na konserwację ruchomego zabytku. Co istotne takiego pojazdu nie można modyfikować a wybierając się poza granice kraju niezbędna jest zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 1. tymczasowe – do oznaczania pojazdów czasowo zarejestrowanych, czerwona barwa numerów na białym tle,

 2. dyplomatyczne – do oznaczania pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, a także ich personelu, biała barwa numerów na niebieskim tle,

 3. profesjonalne - zielona czcionka na białym tle, wydaje je się dealerom i producentom i można je legalnie przekładać do innego pojazdu, co jest niedozwolone w innych przypadkach,

 4. tablice dla pojazdów o napędzie elektrycznym i wodorowym – wytłoczony numer jest koloru czarnego na zielonym tle tablicy. Posiadając pojazd o napędzie elektrycznym uzyskujemy możliwość:

- poruszania się po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów (buspasach), dzięki temu możemy poruszać się dużo sprawniej po miastach, zaoszczędzając czas,

- zwolnienia z ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania.

 

Nadmienić należy, iż samochodem o napędzie wodorowym można także poruszać się po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów (buspasach).

 

Możemy wyróżnić tablice rejestracyjne ze względu na ich rozmiary, dzielą się na:

 1. samochodowe:

 1. jednorzędowe i dwurzędowe – do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów, z wyjątkiem motocykli, ciągników rolniczych, motorowerów oraz pojazdów rodzaju „samochodowy inny”,

 2. jednorzędowe zmniejszone – do oznaczania pojazdów silnikowych posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, z wyłączeniem motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystyczne i pojazdów rodzaju „samochodowy inny”,

 1. motocyklowe (dwurzędowe): do oznaczania motocykli, ciągników rolniczych oraz pojazdów rodzaju „samochodowy inny”,

 2. motorowerowe (dwurzędowe) – do oznaczania motorowerów.

  Tablice rejestracyjne służb posiadają szczególne wyróżniki odpowiednio dla każdej z instytucji:

 1. Wojsko – pierwszą literą jest zawsze U, następna określa przeznaczenie pojazdu.

 2. Policja – pierwsze dwie litery HP,

 3. Straż Graniczna – pierwsze dwie litery HW,

 4. Służba Celno-Skarbowa – pierwsze dwie litery HC,

 5. Służba Ochrony Państwa – pierwsze dwie litery HB.

Przed nowym podziałem administracyjnym kraju używane były tablice rejestracyjne z wytłoczonymi białymi numerami na czarnym tle. Mimo, iż zakończono je wydawać to wciąż leganie można ich używać.

Od 31 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy umożliwiające zachowanie dotychczasowego numer rejestracyjnego pojazdu w przypadku gdy był on już wcześniej zarejestrowanych w Polsce. Warunkiem jest należyty stan i czytelność tablic rejestracyjnych.

Powrót na górę strony