Dla rowerzystów

Dla rowerzystów

 

Rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Nowe definicje w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które weszły w życie z dniem 21 września 2022 r.:

Droga dla rowerów – droga lub część drogi niebędąca jezdnią, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczona do ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch i ruchu pieszych, w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Droga dla pieszych i rowerów – droga lub część drogi, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczona do ruchu pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego.

Przejazd dla rowerów – powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przekraczania tych części drogi przez osoby kierujące rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego oraz osoby poruszające się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi.

Obowiązujące zasady ruchu drogowego rowerzystów:

 • kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi  dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu,
 • kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie dla rowerów obok innych kierujących tymi pojazdami. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z przepisami,
 • na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku,
 • kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony,
 • liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15 pojazdów,
 • dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę,
 • kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni (na zasadach określonych dla ruchu pieszych), jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10,
 • dopuszcza się przewóz dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy,
 • długość zespołu pojazdów złożonego z roweru i przyczepy nie może przekroczyć 4 metry- Przyczepa ciągnięta przez rower lub wózek rowerowy powinna być wyposażona w dyszel wyposażony w urządzenie sprzęgowe uniemożliwiające przewrócenie się przyczepy w przypadku przewrócenia się roweru; nie dotyczy przyczepy jednokołowej.

Jak powinien zachować się kierujący pojazdem wobec rowerzysty:

Kierującemu rowerem zabrania się m.in.:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego),
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
 • czepiania się pojazdów,
 • poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych w każdym przypadku,
 • jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych,
 • kierowania rowerem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, a także przewożenia osoby znajdującej się w takim stanie, chyba że jest przewożona  w bocznym wózku.

Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

 • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów,
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), przy czym kierujący rowerem, korzystając z drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:

 • z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
 • z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,
 • w dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej umiejscowionych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu,
 • co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Policja zachodniopomorska apeluje, byś zwrócił uwagę na prawidłowy stan techniczny swojego roweru. Kamizelka odblaskowa i kask ochronny zwiększa Twoją ochronę. To Twoje bezpieczeństwo, a życie masz tylko jedno!

 

kom. Mateusz Mićko

WRD KWP Szczecin

Powrót na górę strony