Hulajnoga elektryczna - Policja Zachodniopomorska

Hulajnoga elektryczna

Hulajnoga elektryczna

Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

 

Obowiązujące zasady ruchu drogowego dla osób korzystających z hulajnogi elektrycznej:

 • kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić- z dopuszczalną prędkością jazdy do 20 km/h
 • kierujący hulajnogą elektryczną , w przypadku braku wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, obowiązany jest korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów odbywa się z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h
 • kierujący hulajnogą elektryczną może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych kierujących tymi pojadami. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni korzystając z drogi dla rowerów, pasa ruchu dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych lub jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni bądź poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych
 • zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną na drodze;         w strefie zamieszkania dopuszczalne jest kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej
 • dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca- jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, jeśli szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m

 

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu- dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego hulajnogą elektryczną obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
 • czepiania się pojazdów
 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
 • poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych w każdym przypadku
 • jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych
 • kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

 

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą jest dozwolone, gdy:

 • chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż      30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów
 • kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać         z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu

 

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat dokument taki nie jest wymagany.