Hulajnoga elektryczna

Hulajnoga elektryczna

 

Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Obowiązujące zasady ruchu drogowego dla osób korzystających z hulajnogi elektrycznej:

 • kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem  lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu,
 • jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,                          
 • korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony              z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
 • kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na podnóżkach, czepiania się pojazdów,
 • może zatrzymać się w śluzie dla rowerów obok innych kierujących tymi pojazdami. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z przepisami,
 • dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na drodze dla pieszych w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi drogi dla pieszych najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, jeśli szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych.

 

Dodatkowo zabrania się:

 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku,
 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu,
 • poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych w każdym przypadku,
 • jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych,
 • kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną na drodze (w strefie zamieszkania dopuszczalne jest kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej).

 

Jak powinien zachować się kierujący pojazdem wobec kierującego hulajnogą elektryczną:

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu hulajnogą elektryczną, jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych i rowerów lub drogę dla rowerów, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu hulajnogą elektryczną.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat dokument taki nie jest wymagany.

 

 

kom. Mateusz Mićko

WRD KWP Szczecin

Powrót na górę strony