Hulajnoga elektryczna

Hulajnoga elektryczna

Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Obowiązujące zasady ruchu drogowego dla osób korzystających z hulajnogi elektrycznej:

 • kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić z dopuszczalną prędkością jazdy do 20 km/h
 • kierujący hulajnogą elektryczną w przypadku braku wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, obowiązany jest korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów odbywa się z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h
 • kierujący hulajnogą elektryczną może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych kierujących tymi pojadami. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni korzystając z drogi dla rowerów, pasa ruchu dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych lub jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni bądź poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych
 • zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną na drodze w strefie zamieszkania dopuszczalne jest kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej
 • dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, jeśli szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu- dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego hulajnogą elektryczną obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
 • czepiania się pojazdów
 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
 • poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych w każdym przypadku
 • jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych
 • kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą jest dozwolone, gdy:

 • chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów
 • kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat dokument taki nie jest wymagany.

 

Powrót na górę strony