Jakie uprawnienia pozwalają nam poruszać się motorowerem (skuterem)?

Według obowiązujących przepisów motorower to: pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania motorowerem jest prawo jazdy kat. AM.

Jeżeli chcemy otrzymać takie prawo jazdy należy spełnić następujące warunki:

1. Mieć ukończone 14 lat.

2. Uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

3. Odbyć szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy kat. AM.

4. Zdać egzamin państwowy z części teoretycznej i praktycznej.

5. Posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna - dot. osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

Część teoretyczna egzaminu państwowego składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie prawa jazdy kat. AM.

Pytania są sformułowane ze względu na ich znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- 16 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- 10 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- 6 pytań o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Egzamin na prawo jazdy kat. AM z części praktycznej zawiera :

  • przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego pojazdu,

  • ruszenie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,

  • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu,

  • slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym),

  • slalom szybki (jazda między pachołkami ustawionymi na placu manewrowym),

  • jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. ósemka).

Poruszając się motorowerem (skuterem) bez wymaganego prawa jazdy popełniamy wykroczenie za które jest przewidziana grzywna w wysokości od 1500 zł do 30000 zł, nakładana przez Sąd, a dodatkowo orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku osób nieletnich (w wieku 13 – 17 lat) sprawa trafia do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, a ewentualna odpowiedzialność finansowa spadnie na rodziców lub opiekunów prawnych. Natomiast po ukończeniu 17 roku życia odpowiadamy karnie jak osoba dorosła. Dodatkowo poniesiemy koszty usunięcia motoroweru.

Odpowiedzialność karną ponosi także osoba, która udostępni nam motorower wiedząc, że nie posiadamy wymaganych uprawnień, w tym przypadku mandat karny wynosi 300 zł. Natomiast za jazdę motorowerem bez kasku ochronnego, możemy zostać ukarani mandatem karnym w wysokości 100 zł.

Warto dodać, że posiadając już prawo jazdy kat. AM możemy poruszać się również czterokołowcem lekkim czyli – czterokołowcem, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.


Podkreślić należy, iż osoby, które ukończyły 18 lat przed dniem 19 stycznia 2013 r., zachowują przywilej jeżdżenia motorowerem, bez obowiązku posiadania prawa jazdy.

 

 

kom. Mateusz Mićko

WRD KWP Szczecin

Powrót na górę strony