Profilaktyka w ruchu drogowym

BEZPIECZNE WAKACJE

Aktualnie na terenie województwa zachodniopomorskiego prowadzone jest przedsięwzięcie profilaktyczne pod nazwą "BEZPIECZNE WAKACJE"
 

Termin: 21 czerwca - 1 września 2024 r.
 

Grupa docelowa:

- Kierujący pojazdami (transport zbiorowy i indywidualny0, w tym kierujący hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego (UTO),

- Młodzi kierowcy (18-24 lata),

- Pasażerowie pojazdów,

- Piesi (szczególnie dzieci i młodzież) oraz użytkownicy urządzeń wspomagających ruch (UWR).

 

Cel: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

 Kierunki działań informacyjno-edukacyjnych:

  • Zwrócenie uwagi kierującymi pojazdami na bezpieczne korzystanie z drogi związane z nasileniem ruchu w okresie wakacji, szczególnie podczas wyjazdów i powrotów z wakacji.

  • Promowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym właściwego przewozu dzieci i młodzieży.

  • Zwrócenie uwagi młodym kierowcom na ryzyka i skutki nieprawidłowych zachowań na drodze oraz nieprzestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym.

  • Kształtowanie właściwych postaw pasażerów mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zachowania kierujących.

  • Przypominanie i uświadamianie pieszym oraz osobom korzystającym z urządzeń wspomagających ruch (UWR) o bezpiecznym poruszaniu się po drodze i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, jak też poszanowaniu praw i obowiązków poszczególnych uczestników ruchu drogowego.


 

Powrót na górę strony