Urządzenie transportu osobistego - Policja Zachodniopomorska

Urządzenie transportu osobistego

Urządzenie transportu osobistego

Urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się     na tym pojeździe. Takim pojazdem jest m.in. deskorolka elektryczna czy elektryczne urządzenie samopoziomujące.

Obowiązujące zasady ruchu drogowego dla osób korzystających z urządzenia transportu osobistego:

 • kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić- z dopuszczalną prędkością           jazdy do 20 km/h
 • zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania urządzeniem transportu osobistego      na drodze; w strefie zamieszkania dopuszczalne jest kierowanie urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej
 • dopuszcza się postój urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym,       a w razie braku takiego miejsca- jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, jeśli szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m

 

Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:

 • jazdy po jezdni
 • czepiania się pojazdów
 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
 • jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych
 • kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

 

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

 • brakuje wydzielonej drogi dla rowerów
 • kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu

 

Do kierowania urządzeniem transportu osobistego przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat dokument taki nie jest wymagany.