Urządzenie transportu osobistego

Urządzenie transportu osobistego

 

Urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Takim pojazdem jest m.in. deskorolka elektryczna czy elektryczne urządzenie samopoziomujące.

Obowiązujące zasady ruchu drogowego dla osób korzystających z urządzenia transportu osobistego:

  • jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu,
  • korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów,
  • kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się: jazdy po jezdni,  z wyjątkiem korzystania z przejazdu dla rowerów, czepiania się pojazdów, ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych, kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  • kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu,
  • zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania urządzeniem transportu osobistego na drodze; (w strefie zamieszkania dopuszczalne jest kierowanie urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej),
  • dopuszcza się postój urządzenia transportu osobistego na drodze dla pieszych w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi drogi dla pieszych najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, jeśli szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych.

 

Jak powinien zachować się kierujący pojazdem wobec kierującego urządzeniem transportu osobistego:

  • kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu urządzeniem transportu osobistego, jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić,
  • kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych i rowerów lub drogę  dla rowerów, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu urządzeniem transportu osobistego.

Do kierowania urządzeniem transportu osobistego przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat dokument taki nie jest wymagany.

 

 

 

Powrót na górę strony