Urządzenie wspomagające ruch

Urządzenie wspomagające ruch

 

Urządzenie wspomagające ruch to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. Takim urządzeniem są m. in. rolki, wrotki czy deskorolka.

Zasady przemieszczania się osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch:

 • jest obowiązany korzystać z drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub drogi dla rowerów, w strefie zamieszkania korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami,
 • na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny,
 • korzystając z drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu,
 • przekraczając jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejazdu dla rowerów, a w przypadku jego braku – z przejścia dla pieszych albo przejścia sugerowanego, na zasadach określonych dla ruchu pieszych dotyczących przechodzenia przez jezdnię,
 • jest obowiązany poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków,  w jakich ruch się odbywa,
 • przy wymijaniu jest obowiązany zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu,
 • przy omijaniu należy zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody,
 • przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu,
 • zbliżając się do przejścia dla pieszych, obowiązany jest zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:

 • poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku,
 • ciągnięcia pojazdu lub ładunku,
 • czepiania się pojazdów,
 • poruszania się tyłem.

Jak powinien zachować się kierujący pojazdem wobec użytkownika urządzenia wspomagającego ruch:

 • kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącej na wprost po drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów, którą zamierza opuścić.
 • kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych i rowerów lub drogę  dla rowerów, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Poruszanie się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch nie wymaga szczególnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.

 

nadkom. Mateusz Mićko

WRD KWP w Szczecinie

Powrót na górę strony