Urządzenie wspomagające ruch

Urządzenie wspomagające ruch

Urządzenie wspomagające ruch to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. Takim urządzeniem są m. in. rolki, wrotki czy deskorolka.

Zasady przemieszczania się osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch:

 • osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów
 • osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny
 • osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu
 • osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, przekraczając jezdnię, jest obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych
 • przekraczanie torowiska wyodrębnionego z jezdni przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana:

 • poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków,  w jakich ruch się odbywa
 • przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu
 • przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody
 • przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu
 • zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:

 • poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
 • ciągnięcia pojazdu lub ładunku
 • czepiania się pojazdów
 • poruszania się tyłem

Poruszanie się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch nie wymaga szczególnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.

Powrót na górę strony