Warto wiedzieć

Bezpieczne wakacje - Urządzenia wspomagające ruch

 

Co to jest urządzenie wspomagające ruch? Zgodnie z definicją określoną w ustawie Prawo o ruchu drogowym za urządzenie wspomagające ruch uznaje się urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. Urządzeniem takim są np. rolki, wrotki, deskorolka czy hulajnoga.

Poruszając się przy pomocy urządzenia wspomagającego ruch jesteśmy pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i ustawodawca nałożył na nas pewne obowiązki i zakazy w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach.    

Poruszanie się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch nie wymaga żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych. Nie jesteśmy jednak zwolnieni z obowiązku znajomości i stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

O czym należy pamiętać używając urządzenia wspomagającego ruch?:

 • na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny,
 • należy korzystać z drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub drogi dla rowerów, strefy zamieszkania,
 • korzystając z drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów, należy poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu
 • przekraczając jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, obowiązani jesteśmy zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejazdu dla rowerów, a w przypadku jego braku – z przejścia dla pieszych albo przejścia sugerowanego
 • poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków,  w jakich ruch się odbywa
 • przy wymijaniu należy zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu
 • przy omijaniu należy zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody
 • przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu
 • zbliżając się do przejścia dla pieszych, należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu


Czego zabrania się podczas używania urządzenia wspomagającego ruch?:

 • poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka       
   działającego podobnie do alkoholu – mandat karny 200 zł,
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku – mandat karny 50 zł,
 • ciągnięcia pojazdu lub ładunku – mandat karny 50 zł,
 • czepiania się pojazdów – mandat karny 100 zł,
 • poruszania się tyłem – mandat karny 50 zł.


       Poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch nie musimy korzystać z kasku ochronnego  i elementów odblaskowych jednak jest to wskazane dla poprawy naszego bezpieczeństwa.

 

nadkom. Mateusz Mićko

WRD KWP w Szczecinie

Powrót na górę strony