Warto wiedzieć

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Aktualnie na terenie województwa zachodniopomorskiego prowadzone jest przedsięwzięcie profilaktyczne pod nazwą "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY"

 

Termin: 1  – 30 września 2022 r.

     Grupa docelowa: dzieci i młodzież, kierujący pojazdami, rodzice, opiekunowie, nauczyciele.

     Cel: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

   Kierunki działań informacyjno-edukacyjnych:

  • Promowanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem do szkoły i z powrotem.
  • Przypominianie i uświadamianie kierującym o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych.
  • Promowanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
  • Edukacja rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w rcuhu drogowym.
  • Zachęcanie do przekazywania wiedzy i kreowania właściwych postaw w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży.
Powrót na górę strony