Warto wiedzieć

Warto wiedzieć: Poruszanie się po "rondzie"

Rondo czyli skrzyżowanie o ruchu okrężnym oznaczone znakiem C-12 (ruch okrężny) oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Specyfika takiego skrzyżowania powoduje wymuszenie jazdy z mniejszą prędkością i nie powoduje przecinania się kierunków jazdy.

Występowanie znaku C-12 ze znakiem A-7 (ustąp pierwszeństwa) skutkuje tym, że wjeżdżający jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom znajdującym się już na skrzyżowaniu. Jest to najczęściej występujące połączenie przez wjazdem na ronda.

SYGNALIZOWANIE WJAZDU, ZJAZDU I ZMIANY PASA RUCHU NA „RONDZIE”

            Kierujący wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie ma obowiązku sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem, gdyż porusza się on w kierunku wskazanym na znaku (jedynym możliwym) i nie zmienia on kierunku jazdy. Kierujący nie ma obowiązku używania kierunkowskazu także wtedy, gdy ma zamiar jego objechania.

W sytuacji, w której wjazd na takie skrzyżowanie jest połączony ze zmianą pasa ruchu (np. ominięcie przeszkody) i sytuacji, w której samochód znajdujący się na skrzyżowaniu zmienia zajmowany pas ruchu (jezdnia wielopasmowa) istnieje obowiązek sygnalizowania takiego manewru.

„RONDO” O DWÓCH PASACH RUCHU (I WIĘCEJ)

            Jazda po skrzyżowaniu o ruchu okrężnym z dwoma pasami ruchu lub więcej wymusza na nas określone zachowania. Zajmując pas ruchu przed wjazdem na rondo, należy zrobić to w taki sposób aby zachować płynność ruchu i nie utrudniać/nie tamować innym jazdy. Przykładowo, jeżeli zamierzamy skręcić w prawo lub jechać na wprost najwygodniej i najbezpieczniej jest zając prawy pas.

Zjeżdżając z ronda robimy to ze skrajnie prawego pasa (obowiązek jazdy prawostronnej).

 TRAMWAJ NA „RONDZIE”

            Na rondzie, które jest oznakowane tylko znakiem C-12, ale bez znaku A-7, tramwaje  mają pierwszeństwo zarówno podczas wjeżdżania na rondo, jak i podczas jego opuszczania.

 Na skrzyżowaniu oznakowanym jednocześnie znakami C-12 i A-7 tramwaj ustępuje pierwszeństwa pojazdom znajdującym się już na rondzie, gdy na nie wjeżdża. Jednak, gdy tramwaj opuszcza rondo, należy ustąpić mu pierwszeństwa przejazdu.

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA „RONDZIE”

            W sytuacji, gdy na rondzie znajduje się sygnalizacja świetlna o pierwszeństwie przejazdu decyduje zarówno sygnalizacja, jak i ogólne zasady. W momencie, kiedy mamy zielone światło na sygnalizatorze kierunkowym S-3, możemy bezkolizyjnie jechać we wskazanym kierunku (osobna sygnalizacja zakazuje tramwajowi zjazdu ze skrzyżowania).

„RONDO” TURBINOWE

            Przed wjazdem na takie rondo będziemy poinformowani o tym znakami w celu zajęcia odpowiedniego pasa ruchu. Sama jazda po takim rondzie jest uproszczona, gdyż trzymamy się wyznaczonego znakami kierunku jazdy. I tak chcąc na takim rondzie turbinowym skręcić w prawo zajmujemy pas ze znakiem poziomym do skrętu w prawo, do jazdy na wprost pas oznaczonym znakiem poziomym do jazdy na wprost, do skrętu w lewo zajmujemy lewy pas, który jest zazwyczaj oznakowany analogicznie do pozostałych. W sytuacji, gdy chcemy zawrócić należy zająć lewy pas (jak do skrętu w lewo).

            Patrz na znaki poziome – nie przecinaj linii ciągłych i nie najeżdżaj na nie.

 

 

kom. Mateusz Mićko

WRD KWP Szczecin

 

Powrót na górę strony