Warto wiedzieć

Warto wiedzieć: postój TAXI

W dniu 6 grudnia 2022 roku zmieniły się zasady oznaczania miejsca postojuvtaksówek. Zmiana była podyktowana potrzebą większej przejrzystości oznaczenia postoju dla taksówek, tak aby było to bardziej intuicyjne. W związku z czym kolejność znaków została odwrócona.

Teraz kierowcy najpierw będą mijać znak D-19 „postój taksówek”, a następnie znak D-20 „koniec postoju taksówek”. Jest to wynik nowelizacji rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak D-19 powinien być wykonany jako dwustronny, wówczas na odwrotnej stronie znaku umieszcza się znak D-20. Przykład oznakowania postoju taksówek przedstawiono na załączonej grafice.

Jeżeli długość odcinka przeznaczonego do postoju nie została określona znakiem D-20, oznacza to, że postój taksówek może odbywać się w odległości do 20 m od miejsca umieszczenia znaku D-19.

Długość odcinka przeznaczonego do postoju taksówek powinna wynikać z zapotrzebowania na taksówki w danym rejonie, ale nie powinna być mniejsza niż 15 m (trzy taksówki) i większa niż 50 m (dziesięć taksówek).

Kierowca, który zatrzymuje swój pojazd w miejscu przeznaczonym na postój dla taksówek, może otrzymać mandat w wysokości 100 zł oraz 1 punkt karny.

        Znaki drogowe dotychczas stosowane do oznaczania postoju taksówek mogą pozostać w organizacji ruchu na drogach do czasu ich eksploatacyjnego zużycia

 

 

nadkom. Mateusz Mićko

WRD KWP w Szczecinie

Powrót na górę strony