Warto wiedzieć

Warto wiedzieć: światła zewnętrzne pojazdu

         Czy każdy z nas zna nazwy i przeznaczenie świateł zewnętrznych pojazdu? Właściwe zastosowanie świateł do konkretnych warunków panujących na drodze pozwoli na bezpieczniejszą jazdę i zmniejszenie ryzyka spowodowania niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Dlatego też tak ważne jest posiadanie niezbędnej wiedzy w tym zakresie.

Jest wiele rodzajów oświetlenia zewnętrznego, które zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia.

Pojazd wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:

 1. drogowe – pojazd samochodowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości
  przekraczającej 40 km/h;

 2. mijania – pojazd samochodowy;

 3. kierunkowskazy – pojazd samochodowy i przyczepa; nie stosuje się do motocykla jednośladowego zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1986 r.;

 4. hamowania „stop” – pojazd samochodowy i przyczepa;

 5. oświetlające tylną tablicę rejestracyjną – pojazd samochodowy i przyczepa;

 6. pozycyjne przednie – pojazd samochodowy oraz przyczepa o szerokości 1,6 m lub więcej;

 7. pozycyjne tylne – pojazd samochodowy i przyczepa;

 8. odblaskowe tylne inne niż trójkątne – pojazd samochodowy;

 9. odblaskowe tylne trójkątne – przyczepa;

 10. odblaskowe przednie – przyczepa;

 11. odblaskowe boczne – pojazd samochodowy o długości przekraczającej 6,0 m, ciągnik siodłowy i przyczepa;

 12. awaryjne – pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa (nie stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed 1 stycznia 1986 r. oraz pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej);

 13. przeciwmgłowe tylne – pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa (nie stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed 1 stycznia 1986 r. oraz pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej);

 14. cofania – pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg; dotyczy przyczepy zarejestrowanej po raz pierwszy po dniu 1 sierpnia 2009 r. (nie stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed 1 stycznia 1986 r. oraz pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej);

 15. obrysowe przednie i tylne – pojazd samochodowy i przyczepa, których szerokość przekracza 2,1 m; nie stosuje się do podwozia samochodu ciężarowego z kabiną w zakresie świateł obrysowych tylnych (nie stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed 1 stycznia 1986 r. oraz pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej);

 16. obrysowe boczne – pojazd samochodowy i przyczepa, których długość przekracza 6 m; długość przyczepy powinna być liczona razem z dyszlem (nie stosuje się do podwozia samochodu ciężarowego z kabiną).

 17. Oznakowanie odblaskowe i konturowe:

 1. tylne – pojazd o szerokości większej niż 2100 mm należący do następujących kategorii:

- N2 (pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków) o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t oraz N3 (pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające masę całkowitą przekraczającą 12 t), nie dotyczy podwozia samochodu ciężarowego z kabiną i ciągnika siodłowego,

- O3 (przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 10 t) i O4 (przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t),

 1. boczne – pojazd o długości większej niż 6000 mm należący do następujących kategorii:

- N2 o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t oraz N3, (nie dotyczy podwozia samochodu ciężarowego z kabiną i ciągnika siodłowego),

- O3 i O4,

- stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 10 października 2009 r.

Ponadto dopuszcza się wyposażenie pojazdu w światła do jazdy dziennej.

Światła mijania, tzw. krótkie

 • Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

 • Światła mijania powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 40 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza. 

 • Światła mijania powinny być asymetryczne i oświetlać drogę po prawej stronie na większą odległość niż po lewej stronie (powinny dawać wyraźną granicę światła i cienia) – stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1976 r. oraz motocykla wyposażonego w światła mijania z żarowymi światłami oraz modułami LED. Dodatkowo, w motocyklach o pojemności skokowej silnika >125 cm3, mogą być zastosowane światła symetryczne wyposażone w wyładowcze źródła światła (ksenony).

Światła do jazdy dziennej

 • W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.

Światła przeciwmgłowe

 • W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie. A więc w opisanych warunkach nie można używać świateł do jazdy dziennej.

 • Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m (w momencie gdy warunki atmosferyczne ulegną poprawie musimy niezwłocznie wyłączyć te światła).

 • Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

 • Jasność świecenia świateł przeciwmgłowych tylnych powinna być wyraźnie większa niż świateł pozycyjnych tylnych.

Światła drogowe tzw. długie

 • W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie.

 • Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć na światła mijania w razie zbliżania się:

- pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe – drugi jest obowiązany uczynić to samo,

- do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony,

- pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.

 • Światła drogowe powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 100 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza. 

Światła pozycyjne

 • W warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania i postoju niewynikającego z warunków ruchu lub przepisów ruchu drogowego należy używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych.

 • Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone. Przepis ten nie dotyczy pojazdu, na którym znajduje się urządzenie lub ładunek, wystające poza pojazd i wymagające oznaczenia odrębnymi światłami.

 • Podczas awaryjnego postoju na drodze, pojazdy które nie są wyposażone w światła awaryjne powinny włączyć światła pozycyjne.

 • Światła pozycyjne tylne powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 300 m. To samo dotyczy świateł pozycyjnych przednich, o ile są jedynymi światłami włączonymi w pojeździe. 

Światła awaryjne

 • Podczas awaryjnego postoju na drodze, pojazdy powinny mieć włączone światła awaryjne, a jeśli nie są w nie wyposażone, to światła pozycyjne.

 • Kierujący autobusem szkolnym podczas wsiadania lub wysiadania dzieci jest obowiązany włączyć światła awaryjne.

 • Kierujący pojazdem przewożącym zorganizowane grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży.

 • Kierujący pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej.

Kierunkowskazy

 • Umieszczone po obu stronach pojazdu, mają za zadanie sygnalizować manewr związany ze zmianą kierunku jazdy lub pasa ruchu. Kierujący jest obowiązany odpowiednio wcześniej wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać jego sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

 • Kierunkowskazy powinny zapalać się i gasnąć z równą częstotliwości 90 cykli na minutę z tolerancją 30 cykli na minutę.

Światło hamowania „STOP”

 • Bardzo ważne światło informujące innych uczestników ruchu o naszym manewrze hamowania. W nowoczesnych samochodach możemy spotkać pulsacyjne światło „STOP”, które informuje nas o gwałtownym/awaryjnym hamowaniu przez kierowcę.

 • Jasność świateł hamowania „STOP” powinna być wyraźnie większa niż jasność świateł pozycyjnych tylnych.

Światło cofania

 • Umieszczone w tylnej części pojazdu, włącza się momencie jazdy na biegu wstecznym. Może być ono umieszczone po obu lub tylko jednej stronie pojazdu.

Światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną

 • Oświetlenie tablicy rejestracyjne powinno składać się z takiej liczby lampek, aby zapewnić jej dobre oświetlenie i umożliwić odczytanie znaków na tablicy rejestracyjne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 20 metrów.

Pozostałe zasady używania świateł

 • Jeżeli zatrzymanie trwa ponad 1 minutę, wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, dopuszcza się wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, o ile na tym samym pasie ruchu, przed tym pojazdem i za nim, stoją inne pojazdy.

 • Światło oświetlające przedmioty przydrożne (szperacz) może być włączone tylko podczas zatrzymania lub postoju, pod warunkiem że nie oślepi innych uczestników ruchu. Ograniczenie to nie dotyczy pojazdu uprzywilejowanego.

 • Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, w razie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. Zabrania się nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego oraz ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których może to spowodować oślepienie innych kierujących.

 • Pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności.

Kampania Policji na rzecz dobrych świateł pn. „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”

Policja w całym kraju co roku w okresie jesiennym, prowadzi akcję pn. „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na występujące  zagrożenia w okresie jesienno – zimowym związane z poruszaniem się po drogach pojazdem z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem oraz promowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacji pieszy a kierowca. Policjanci ruchu drogowego zdecydowanie reagują na przypadki poruszania bez włączonych wymaganych świateł lub jazdy z nieprawidłowym oświetleniem.

Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pojazdu pozwalają kierowcy odpowiednio wcześnie dostrzec pieszego, a także inną przeszkodę znajdującą się na drodze. Jeśli oświetlenie pojazdu jest niesprawne albo uszkodzone wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego.

Oświetlenie zewnętrzne naszego pojazdu ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo zarówno kierującego pojazdem jak i pozostałych uczestników ruchu, w szczególności pieszych. Niesprawne światła mogą oślepiać innych kierowców a niedostateczne doświetlenie pobocza nie pozwoli nam na dostrzeżenie pieszego co może prowadzić do sytuacji kryzysowej na drodze w tym wypadku drogowego.

Wysokość mandatów za nieprawidłowe używanie świateł zewnętrznych

Art. 88 kodeksu wykroczeń: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia podlega karze grzywny.

 • Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu - grzywna 300 zł,

 • Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu – grzywna 100 zł,

 • Jazda bez wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – grzywna 200 zł,

 • Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej – grzywna 100 zł,

 • Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby – grzywna 200 zł,

 • Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności – grzywna 150−300 zł,

 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – grzywna 200 zł,

 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych – grzywna 100 zł,

 • Używanie "szperacza" podczas jazdy – grzywna 100 zł,

 • Niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu – grzywna 200 zł.


 

kom. Mateusz Mićko

WRD KWP Szczecin

Powrót na górę strony