Sport i rekreacja

XIII Halowe Mistrzostwa MSWiA w Piłce Nożnej " Mielno 2016 "

Hala sportowa w mielnie - 1-3 grudnia 2016

Miejsce: Hala sportowa w Mielnie

Termin: 1 - 3.12.2016 r.

Organizator:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  • ZW NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego
  • Sekcja Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie
  • IPA Szczecin

Skład reprezentacji: 12 osób w tym trener i kierownik (mogą być grający).

Zgłoszenie do udziału w mistrzostwach z podaniem nazwy jednostki, nazwiska, imienia oraz numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za drużynę proszę przesłać na adres: Sekcja Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Kaszubska 35 fax. 78 12 823 lub  (91) 82 12 823 (linia miejska) lub na adres ZW NSZZ Policjantów tel. (94) 31 89 323, fax. (94) 31 89 478, kom.500 092 502 do dnia 15.11.2016 r.

Wpisowe: 350 zł.(trzysta pięćdziesiąt zł.) od drużyny należy wpłacić na konto:
 Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego Oddział Koszalin 72150010961210900379680000
(z dopiskiem MIELNO 2016)

Koszty zakwaterowania i wyżywienia :
Ośrodek wczasowy ZW NSZZ  Policjantów w Unieściu
pokrywają uczestnicy mistrzostw - ( 1doba  zakwaterowanie + wyżywienie = 75,00 zł.)
(koszty w ramach delegacji służbowej - wydarzenie objęte patronatem Komendanta Głównego Policji).  


Przyjazd uczestników mistrzostw w dniu 30.11.2016 r. (środa)


Proszę o przesłanie:

  • listy uczestników mistrzostw - w celu ubezpieczenia zawodników na czas trwania zawodów do dnia 25.11.2016 r. w/ g. wzoru:

lista uczestników

program

Powrót na górę strony