Sztab Policji

Wojewódzki punkt kontaktowy do spraw imprez masowych

ZADANIA  WPK

Głównym zadaniem WPK jest realizacja zapisów Rozdziału 7 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku, związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. Pozwala on ponadto na bieżącą wymianę informacji dotyczących meczów piłkarskich, a tym samym na zapobieganie incydentom o charakterze chuligańskim i ich zwalczanie.


Do podstawowych zadań realizowanych przez Wojewódzki Punkt Kontaktowy należy:

  1. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych odbywających się na terenie woj. zachodniopomorskiego;
  2. opracowywanie analiz informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych;
  3. zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych - zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych;
  4. współpraca z innymi podmiotami ww. zakresie

     

Dane tele-adresowe Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego
 Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie:

Sztab Policji – Wojewódzki Punkt Kontaktowy
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 15
 70-515 Szczecin

Telefony: 47-78-18-042, 47-78-180-043, 47-78-18-044, 47-78-18-033
Fax.: 047-78-18-029
Adres e-mail: wpk@sc.policja.gov.pl

Powrót na górę strony