Sztab Policji

Do pobrania

Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090620504

Dz.U. 2015 poz. 1485
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900510297

Dz.U. 2013 poz. 1694
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001694

Dz.U. 2012 poz. 181
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000181

Dz.U. 2011 nr 16 poz. 73
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110160073

Dz.U. 2010 nr 54 poz. 323
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100540323

Dz.U. 2009 nr 135 poz. 1113
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091351113

Dz.U. 2009 nr 125 poz. 1039
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091251039

Dz.U. 2009 nr 121 poz. 1006
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091211006

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627]

DZ. URZ. 2014.65
Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi
http://edziennik.policja.gov.pl/#/legalact/2014/65/

Powrót na górę strony