Dane teleadresowe i godziny przyjęć interesantów - Dane teleadresowe - Policja Zachodniopomorska

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe i godziny przyjęć interesantów

Uwaga! komunikat

W związku z działaniami mającymi na celu

zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

zwracamy się z apelem

o ograniczenie do niezbędnego minimum

osobistych wizyt interesantów 

w siedzibie Wydziału Postępowań Administracyjnych

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Rekomendujemy składanie podań, wniosków o rejestrację i wyrejestrowanie broni

oraz innych dokumentów w sprawach należących do właściwości urzędu

za pośrednictwem operatorów pocztowych,

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP),

elektronicznych skrzynek podawczych, poczty elektronicznej, faksu itp.

 

W sprawach niecierpiących zwłoki obsługa interesantów do odwołania będzie odbywać się

wyłącznie w poniedziałki w godzinach 12.00-14:30.

Za nieudogodnienia przepraszamy.

 

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH KWP W SZCZECINIE
UL. BARDZIŃSKA 1A
71-710 SZCZECIN

 

e-mail: wpa@szczecin.policja.gov.pl

Telefony:
Sekretariat 47 78 16 285, faks 47 78 15 739

* broń myśliwska:  47 78 16 277, 47 78 16 294, 47 78 16 297
* broń sportowa, kolekcjonerska, pamiątkowa: 47 78 16 291, 47 78 16 295, 47 78 16 277
* broń bojowa, gazowa, czarnoprochowa: 47 78 16 283
* depozyt broni: 47 78 16 281
* wpisy na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej  i zabezpieczenia technicznego oraz dopuszczenia do posiadania broni, licencje detektywa: 47 78 16 271, 47 78 16 272

Godziny przyjęć interesantów:
* poniedziałek - 12.00. - 17.00 (rejestracja broni: 12.00 - 15.00)
* wtorek - 12.00 - 15.00 (rejestracja broni: 12.00 - 14.30)
* czwartek - 12.00 - 15.00 (rejestracja broni: 12.00 - 14.30)

W sprawach broni znajdującej się w depozycie WPA KWP w Szczecinie interesanci przyjmowani są
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 47 78 16 281 lub 47 78 16 286)
codziennie w godz. 08.00 - 15.00.

Weryfikacja uprawnień pracowników ochrony: tel. 47 78 16 287, tel. 47 78 16 292, tel. 47 78 16 296

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WPA KWP W SZCZECINIE
z siedzibą w Koszalinie
UL. KRAKUSA I WANDY 11
75-095 KOSZALIN

Telefony: 47 78 41 463, 47 78 41 123
Faks: 47 78 41 697

Godziny przyjęć interesantów:
* poniedziałek - 12.00. - 17.00 (rejestracja broni: 12.00 - 15.00)
* wtorek - 12.00 - 15.00 (rejestracja broni: 12.00 - 14.30)
* czwartek - 12.00 - 15.00 (rejestracja broni: 12.00 - 14.30)

Oddział Zamiejscowy WPA KWP w Szczecinie z siedzibą w Koszalinie nie realizuje spraw związanych z przekazaniem broni do depozytu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych – art. 13 RODO*

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, tel. 47-78-12-940, 47-78-12-942, 47-78-12-943, 47-78-12-944 w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30, faks numer 47-78-12-923, dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail: iod.kwp@sc.policja.gov.pl. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym przez Pana/Panią wnioskiem i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także do celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego. Pana/Pani dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (RODO)