Komendanci

Kierownictwo KWP w Szczecinie

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie

nadinsp. Tomasz Trawiński

sekretariat: 47-78-15-205, fax: 47-78-15-119
70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

insp. Ryszard Gan

sekretariat: 47-78-15-405, fax: 47-78-15-406
70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

insp. Przemysław Domagała

sekretariat: 47-78-15-205, fax: 47-78-15-119
70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

dr Marek Jasztal

sekretariat: 47-78-15-405, fax: 47-78-15-406
70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Powrót na górę strony