Struktura KWP w Szczecinie - Struktura - Policja Zachodniopomorska

Struktura KWP w Szczecinie

 

Struktura organizacyjna KWP w Szczecinie

Komendant

Wojewódzki Policji

w Szczecinie

  Główny Księgowy

  Wydział Finansów

  Wydział Kontroli

  Wydział Kadr i Szkolenia

  Wydział Komunikacji Społecznej

  Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  Sekcja Psychologów

  Zespół Prawny

  Audytor Wewnętrzny

  Zespół ds, Ochrony Praw Człowieka

  Oddział Prewencji Policji

  Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Pierwszy Zastępca

Komendanta

Wojewódzkiego Policji

w Szczecinie

  Sztab Policji

  Wydział Prewencji

  Wydział Ruchu Drogowego

  Wydział Postępowań Administrzcyjnych

  Wydział Konwojowy

Zastępca Komendanta

Wojewódzkiego Policji 

w Szczecinie

  Wydział Kryminalny

  Wydział Wywiadu Kryminalnego

  Wydział Dw. Z Korupcją

  Wydział Dw. Z Przestępczością Gospodarczą

  Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

  Wydział Dw. Z Przestępczością Samochodową

  Laboratorium Kryminalistyczne

  Wydział Techniki Operacyjnej

  Wydział Dw. Z Cyberprzestępczością

Zastępca Komendanta

Wojewódzkiego Policji

w Szczecinie

  Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji

  Wydział Łączności i Informatyki

  Wydział Transportu

  Zespół Ds. Zamówień Publicznych

  Zespół Funduszy Pomocowych