Struktura KWP w Szczecinie

 

Struktura organizacyjna KWP w Szczecinie

Komendant

Wojewódzki Policji

w Szczecinie

  Główny Księgowy

  Wydział Finansów

  Wydział Kontroli

  Wydział Kadr i Szkolenia

  Wydział Komunikacji Społecznej

  Wydział Bezpieczeństwa Informacji

  Sekcja Psychologów

  Zespół Prawny

  Audytor Wewnętrzny

  Zespół ds, Ochrony Praw Człowieka

  Oddział Prewencji Policji

  Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Pierwszy Zastępca

Komendanta

Wojewódzkiego Policji

w Szczecinie

  Sztab Policji

  Wydział Prewencji

  Wydział Ruchu Drogowego

  Wydział Postępowań Administrzcyjnych

  Wydział Konwojowy

Zastępca Komendanta

Wojewódzkiego Policji 

w Szczecinie

  Wydział Kryminalny

  Wydział Wywiadu Kryminalnego

  Wydział Dw. Z Korupcją

  Wydział Dw. Z Przestępczością Gospodarczą

  Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

 

  Laboratorium Kryminalistyczne

  Wydział Techniki Operacyjnej

Zastępca Komendanta

Wojewódzkiego Policji

w Szczecinie

  Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji

  Wydział Łączności i Informatyki

  Wydział Transportu

  Zespół Ds. Zamówień Publicznych

  Zespół Funduszy Pomocowych

 

Powrót na górę strony