Aktualności

Prawa człowieka w zarządzaniu Policją

Współczesny policjant, żyjący w zbiorowościach nacechowanych szeroko pojętymi odmiennościami i różnicami, filozofię misji służbowej opiera przede wszystkim na gruntownej wiedzy, obiektywizmie i niekierowaniu się stereotypami.

Dzisiaj w  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyła się pierwsza w br. edycja szkolenia pod nazwą "Prawa człowieka w zarządzaniu Policją", kierowanego do komendantów miejskich i powiatowych oraz ich zastępców. Istotnym elementem warsztatów jest uwrażliwianie kadry kierowniczej na istotę godności człowieka oraz jej niezbywalności, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia służby policyjnej. Przysługuje ona każdemu z samego faktu bycia człowiekiem, bez względu na to, czy jest się człowiekiem prawym, czy przestępcą, Romem, Afroamerykaninem lub tez osobą o innej orientacji seksualnej.

Szkolenie swoim zakresem obejmowało przypomnienie pojęć i systemów ochrony praw człowieka, omówienie zasad kierowania jednostką Policji z poszanowaniem praw człowieka i etyki zawodowej. Dyskutowano także na temat sposobów podnoszenia standardów przestrzegania tych zasad.

Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń w obszarze dobrych praktyk dotyczących poszanowania praw człowieka w codziennym kierowaniu jednostką Policji i kształtowaniu pozytywnych relacji ze społeczeństwem. Nawiązując do obowiązków przełożonego określonych z Zasadach etyki zawodowej policjanta, omówiono rolę kadry kierowniczej w zakresie pożądanych reakcji wobec policjanta - uczestnika wydarzenia nadzwyczajnego, omówiono zasady i etapy wspierania policjanta.

Warsztaty prowadzone były przez pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. ochrony praw człowieka i psychologa policyjnego.

 

mł. insp. Elżbieta Szatanik

  • Prawa człowieka w zarządzaniu Policją
    1
  • Prawa człowieka w zarządzaniu Policją
    2

Powrót na górę strony