Aktualności

Interwencje wobec osób będących w kryzysie bezdomności

W czasie od 21.11.2019r. do 10.01.2020r. dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej, w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, przeprowadzono pięć spotkań edukacyjnych dotyczących podejmowania czynności służbowych wobec osób dotkniętych bezdomnością.

Zajęcia prowadzone były przez przedstawiciela Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka, Sekcji Psychologów KWP w Szczecinie oraz reprezentanta Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

W każdym z tych spotkań przedstawiono zagadnienia prawne dotyczące ochrony praw człowieka, elementy etyki zawodowej oraz polityki antydyskryminacyjnej, omówiono postawę policjanta wobec osoby bezdomnej w aspekcie psychologicznym, poinformowano o formach udzielanej pomocy osobom bezdomnym w ujęciu polityki społecznej oraz powtórzono zasady bezpieczeństwa interwencji policyjnych.

Policjanci uczestniczący w szkoleniu otrzymali ulotki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie dotyczące pogotowia zimowego dla osób bezdomnych w okresie 01.11.2019r. - 31.03.2020r.

 

nadkom. Barbara Czuba

  • 1
    1
  • 2
    2

Powrót na górę strony