Doradcy ds. etyki w KWP w Szczecinie

Zespół doradców ds. etyki KWP w Szczecinie

  1. podinsp. Elżbieta Szatanik – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. Ochrony Praw Człowieka, e-mail: elzbieta.szatanik@sc.policja.gov.pl, tel. 47 78 11 799
  2. Pani Barbara Wiczyńska – specjalista Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, e-mail: barbara.wiczynska@sc.policja.gov.pl, tel. 47 78 11 232

 

Do zadań Zespołu doradców ds. etyki w KWP w Szczecinie należy w szczególności:

 

  1. Doradzanie policjantom oraz pracownikom Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie właściwego rozumienia i przestrzegania kodeksu etycznego policjantów oraz zasad etyki pracownika Policji.

 

  1. Udzielanie porad, które nie mają charakteru opinii prawnej.

 

  1. Zapewnienie anonimowości i poufności przekazywanych informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

 

  1. Promowanie kultury uczciwości  głównie poprzez działalność informacyjno-edukacyjną, np. poprzez organizację lub prowadzenie szkoleń. Zespół doradców ds. etyki współpracuje również z innymi osobami, które są odpowiedzialne za przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym w służbie i pracy, w szczególności  nierównemu traktowaniu i korupcji.

 

  1. Udzielanie wsparcia policjantom i pracownikom w sytuacjach wątpliwych etycznie.

 

  1. Doradztwo może się odbyć w formie spotkań bezpośrednich (po uprzednim umówieniu terminu) lub za pomocą dostępnych form komunikacji (telefon, e-mail).

 

Powrót na górę strony