Wewnętrzna Procedura Antydyskryminacyjna

Wewnętrzna Procedura Antydyskryminacyjna

  Procedura rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym, dyskryminacji oraz innym zachowaniom niepożądanym w środowisku służby i pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Szczecinie

 

Powrót na górę strony