III Bal Seniora w Nowogardzie - Aktualności SEiRP - Policja Zachodniopomorska

Aktualności SEiRP

III Bal Seniora w Nowogardzie

W dniu 20 lutego 2020 w Willi Zbyszko w Nowogardzie odbył się III Bal Seniora. Organizatorem balu była Gmina Nowogard z burmistrzem Robertem Czaplą na czele oraz gminne organizacje seniorów.

W balu uczestniczyło ok. 200 osób w tym liczna grupa emerytów wraz z małżonkami ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Nowogardzie. Koło SEiRP w Nowogardzie czynnie bierze udział w życiu gminy poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach jak wyjazdy, wycieczki, rajdy rowerowe i piesze, zabawy itp.

Aktualnie trwają działania zmierzające do powołania Rady Seniorów przy burmistrzu Nowogardu, która to Rada miałaby być ciałem opiniodawczym, a w skład której wchodzić będzie prezes SEiRP w Nowogardzie Krzysztof Saniuk. 
 

Krzysztof Saniuk

 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5